emekli intibak yasası intibak zammı kimleri kapsıyor ne kadar171 sıra sayılı ve 1/566, 2/58 ve 2/137 sayılı sağlık, aile çalışma ve sosyal işler komisyonu ile bütçe komisyonu raporı gereği tbmm sunulan kanun teklifi 01.03.2012 tarihinde kabul edildi.07.mart 2012 de Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. 08 mart 2012 tarih ve 28227 sayılı resmi gazete yayımlandı . 6283 sayılı kanun yazının en altındadır.

intibak yasasından kimler yararlanacak

1-Bu kanun 2000 öncesi maaş bağlananları kapsıyor.

2- Bu kanun kapsamına SSK’ya tabi olarak maaş bağlananlar giriyor, bunların sayısı 1.913.000 kişidir. Ancak 1.4.2002-30.6.2002 dönemi katsayısına göre maaş bağlanan Bağ-Kurlu 12.186 emeklinin maaşı da kapsam dahilindedir.

3-2000 öncesi emekli maaşı bağlanan sigortalıların emekli maaşı bağlama sistemine göre yeniden emekli maaşları hesaplanacaktır, bu hesaplamada sigorta primi ödeme gün sayısı ile maaş bağlandığı tarihteki sigortalının yaşı dikkate alınarak yeni maaşı hesaplanacak ve bu maaşlar refah payının %75 i dikkate alınarak güncelleştirilecektir.

4-Bu Kanun ile işten ayrılış bildirgesi ile ilgili İdari Para Cezaları 1/10 asgari ücret tutarına indirilmiştir.

intibaktan memur emeklileri faydalanacakmı diye sorarsanız hayır yararlanamıyor .

intibak tablosu (takvim gazetesinden alınmıştır)

Not: Ödemeler başlamıştır. Maaşı yanlışlıkla fazla hesaplananlardan şimdiye kadar yapılan fazla ödemeler de kesinti yoluyla alınmaya başlamıştı Bu durduruldu.Bakanlar kurulunun geçmişe yönelik fazla hesaplanan maaşların geri istenilmesini engelleyecek kararı bekleniyor.Yanlışlıkla emekli maaşı fazla hesaplananların eski miktarları istenilmeyecek ama eksik ödemeler devam edecek .Kısaca İntibak ile ilgili hesaplama bilgisi:

 A-Sigorta emeklileri: (Yaşlılık aylığı alanlar için geçerlidir, Malullük ve Ölüm aylığı için durum farklıdır.)

Bu kanun 2000 öncesi maaş bağlama sistemi olan 4 grubu ilgilendirmektedir;

a-1982 öncesi emekliler,

b-1982-1987 yılları arası emekliler,

c-Kamuoyunda Süper emekli diye bilinenler,

d-1988-2000 arası emekliler.

Bu sigortalılara maaşları, aylık alt sınır uygulanmaksızın prim ödeme gün sayılarına göre ve refah payı uygulanmadan bağlanmıştır.

1999 Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosuna göre maaş bağlanan sigortalılar için emekli olmadan önceki prime esas kazançları ve memur maaş katsayısı dikkate alınarak, %60 veya üst göstergeye göre maaş bağlanmış ise %50 ila -%60 arasındaki maaş bağlama oranı esas alınarak maaş bağlanmıştır.

2000 yılı öncesi emekli maaşları hesaplanırken 5000 günden fazla her 240 günlük prim ödeme gün sayısı için; kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından büyük her tam yaş için maaş bağlama oranı %1 artırılırken, 5000 günden eksik her 240 gün için de %1 eksiltilerek bağlanmaktadır.

Bu kısa bilgiden sonra, 1999/Aralık ayı tüketici fiyatları artış oranı olan %5,9 ile  çarpılarak maaşlar 2000 yılı Ocak ayına getirilmiş olacak. 2000 yılı Ocak ayından itibaren 2008 yılı Ocak ayına kadar her yılın Aralık ayındaki tüketici fiyatlarındaki artış oranı  ve gelişme hızının %75 inin birbiriyle çarpımı sonucu bulunacak 7,13326594120697 çarpanı ile 2008 Ocak ayına getirilmiş olacaktır. Bu şekilde bulunan aylık tutarları; 2008/Ocak ile 2013 Ocak arasında sigortalıların maaşlarına yapılan artış tutarları ile çarpılarak 2013 Ocak ayına güncellenmiş olacaktır.

Burada farklı bir durum arz eden Süper emeklilerin durumudur; süper emeklilerin de satın aldıkları hizmet için her 240 güne %1 maaş bağlama oranına ilave söz konusudur. (Ancak bu ve benzeri uygulamalar ile ilgili çok açık olmayan hususlar, Genelge ya da Tebliğ ile açıklığa kavuşturulması gerekir.)

Bu intibak yasası ile her dosya çıkartılıp, sigortalının yaşı, prim ödeme gün sayısı ve 1999 öncesi prime esas kazançları esas alınarak önce yeniden maaşı hesaplanacak ve daha sonra belirtilen oranlar uygulanarak artırılacak ve 2013/Ocak ayındaki maaşı bulunacaktır.

Hesaplanan birkaç dosyadan örnek vermek gerekirse,

-3600 günü olan ve üst göstergeden maaş bağlanana emekli sigortalıya 118 TL,

-5000 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 149,50 TL,

-6000 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 174 TL,

-7400 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 212 TL,

-9000 günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 247 TL,

-9000 günden fazla günü olan ve üst göstergeden tavandan maaş bağlanan sigortalıya 339 TL ye kadar maaş artışı söz konusu olacaktır.

Sonuçta genel olarak intibak ile ilgili artış oranı vermek mümkün değildir. Her dosyaya, maaş bağlama yaşına, prim ödeme gün sayısına, ödediği prim tutarına (buna bağlı olarak prime esa kazancına) göre değişecektir.04 mart 2012
Prim Ödeme Günü     Gösterge      Zam(TL)
3600               9475                          0,00
3600               12425                        63
3600               15175                        114
5000                9475                        0,00
5000               10625                        63
5000               15175                       144
7400                9475                       106
7400               10325                        128
7400               15175                       204
9000                9475                       128
9000               10325                    152,87
9000               15175                     238,31
9000+              Tavan                      322

Yeni 01.mart.2012 İntibak yasası mecliden geçti . Zam 2000 yılı öncesi emekli olan  % 73 oranında emekliyi kapsıyor. basında yanlış anlaşılma olmuştur. % 70 zaam verilmeyecek Bu zam gelecek kişi oranıdır. Peki intibak zammı ne zaman verilecek . Yasanın 2013 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmesi ile artışlar başlayacak


İntibak yasası kabul edildi .Peki bu yasada neler var . Aşağıda trrhaber.com dan alınmış haber bulunmaktadır.01.03.2012Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2000 yılı sonrası gösterge sisteminden  gelişme hızından pay alınan sisteme geçilmiş olması nedeniyle gelişme hızından pay alamayan emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için getirilmiş bir sistem

İntibak düzenlemesinden emeklinin yanı sıra malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarda yararlanacak

2000 yılı öncesinde gösterge sistemine göre bağlanan malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, asgari aylık kontrolü yapılmaksızın, gayrisafi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla, gelişme hızı kullanılarak yeniden hesaplanacak.

Aylıklar, Aralık 1999'da yürürlükteki gösterge ve üst gösterge tablosundan sigortalı için belirlenen mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınarak hesaplanacak.

Malullük aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanan için yüzde 60, sigortalının, başkasının bakıma muhtaç olması halinde yüzde 70, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanan için ise Aralık 1999'da yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında belirlenen taban aylık bağlama oranı esas alınacak.

Yaşlılık ve ölüm aylıklarında; gösterge tablosundan aylık hesaplanan için yüzde 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanan için ise Aralık 1999'ta yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre yüzde 59,9 ile yüzde 50 arasında belirlenen taban aylık bağlama oranı baz alınacak.

Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranları, sigortalının tahsis talep tarihi veya ölüm itibariyle kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5 bin günden fazla ödediği her 240 günlük malullük, yaşlık ve ölüm sigortaları primi için 1'er artırılacak.

Aylık Bağlama Oranı % 85'i Geçmeyecek

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı yüzde 85'ten fazla olamayacak.

Sigortalının, Aralık 1999 ödeme dönemi itibariyle aylığı, belirtilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımıyla belirlenecek.

Hesaplanan aylık tutarı, yüzde 5,9 oranında artırılarak Ocak 2000'e, 2000 yılı Ocak ayı için bu şekilde hesaplanan aylık tutar ise 7,13326594120697 çarpanı kullanılarak Ocak 2008'e taşınacak. Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da Ocak 2008'den başlayarak Ocak 2013 dönemine kadar, sigortalılara ödenen aylıklara uygulanan aylık artışlarıyla yükseltilecek.

Hesaplanan aylık tutarın, sigortalı veya hak sahiplerine Ocak 2013 döneminde ödenen aylık tutarın altında kalması halinde mevcut aylıklar ödenmeye devam edecek. Hesaplanan aylıklar için geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler ile devir alınacak sandıklardan aylık alanlara, devir tarihinden sonra intibak hükümleri uygulanmayacak.

Yasa, 1 Nisan-30 Haziran 2002 döneminde yürürlükte bulunan gelir asamakları esas alınarak hesaplanan aylıkların, aynı gelir basamakları üzerinden yeniden hesaplanması ve oluşan olumsuzluğun giderilmesini de amaçlıyor.

İntibakla ilgili düzenleme 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, diğer düzenlemeler ise yasanın yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.eski yazılar
intibak yasasında son durum yasa tasarısı ile ilgili plan bütçe komisyonunda görüşmeler tamamlandı. Ayrıca süper emeklilerde intibakdan yararlanacak .(24 şubat 2012 )


365.146 kişi 50-100 TL


525.613 kişi 100-150 TL


283.762 kişi 150-200 TL


197.978 kişi 200-250 TL alacak


Ayrıca 10 TL ile 50 TL arasında intibak zammı var. Özellikle 2000 öncesi emekli olanlar yararlanacak . Asgari ücretten 3600 gün veya 5000 günden emekli olanlar intibak zammı alamayacak . Yüksek prim ödeyen ve 5000 günden fazla prim ödeyenler daha fazla zam alacak .Bağkur 1 mart 2002-31 mayıs 2002 tarihleri arası emekli olanlarında maaşları artacak  (03.02.2012 )


yeni intibak kanunun sınırları belli olmaya başladı .Taslağa göre 869 .00 TL emekli maaşı alan 1,159.00 TL alacak . 1.438.000 emekli 9,933 malüllük aylığı alan 465.096 ölüm aylığı alan yararlanacak. 12.000 Bağkurluda kapsama alındı.9,613 kişi üst düzeyden zam alırken ( 250 TL ile 290 TL arası ) büyük çoğunluk ise 10 TL artış ile yetinecek. Bu kanun özellikle 2000  tarihinden önce emekliler için yapılan bir düzenlemedir. (30.01.2012)


İntibak yasası ile ilgili Bülent Arınç açıklama yaptı.1,5 milyon emekli 100 Tl ile 290 Tl arasında zam alacak.


Başlangıç tarihi 01.01.2013 olarak belirtildi.Bağkurluyada intibak zammı olacağı açıklandı. Fakat  sınırlı kalacak 1200* düşük maaş olan kişi ye 100 ile 150 TL arasında zam olacak 2002 yılının 3 aylık döneminde emekli olanlar sistem ve hesaplamadan dolayı eksik para alıyorlardı . Bu kişiler fark alacak diğer bağkurlularda herhangi bir iyileştirme yok.


intibak zammı belli oldu . En az 30 Tl ile 80 TL en Yüksek 260 TL zam gelecek . 3600 gün ile 5000 gün prim ödeyenler zamdan yararlanamayacak. .5200 günden fazla prim ödeyenler zam gelecek.Yüksekten ve tavandan prim ödeyenler zam alacak . Gün sayısı fazla olan daha fazla zam alacak. 16.Ocak 2012 de Bakanlar kurulunda son şekli verilecek


emekli intibak yasası için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı haftaya (17 kasım 2011 den sonraki hafta dan bahsediliyor) emekli dernekleri ile görüşeceklerini  ardından  kanun taslağını Başbakanlığa göndereceklerini söyledi .1981 ile 2000 yılı arasında prim ödeyenlerin maaş farklıları ortadan kaldırılacak.Yeni açıklama geldi intibak yasası 1981 den önce emekli olanlarıda kapsayacak.


Bu düzenleme sonunda emeklilerin aylığında  250  TL kadar zam düşünülüyor


Hiç bir emeklinin maaşı düşmeyecek .Hesaplamalarda yaklaşık  1 milyon 800 bin emeklinin maaşı artacak .Fazla prim ödeyen fazla emekli maaş alacak 5000 gün ile 9000 gün prim ödeyen arasında emekli maaşı  süre açısından yüksek olan lehine artırılacak .Gelişme hızı ve prim gün sayısı etkili olacak .İntibak yasasının  İkibuçuk milyon emekliyi ilgilendirdiği artışın %72 emekli de olacağı ve teknik incelemelere göre bu sayının da artabileceği vurgulandı . Çok ödeyen daha fazla emekli maaşı alacak . Emekli intibak yasası yayınlandığında burada yayınlanacaktır.


Yasa 2013 tarihinde uygulanacak


6283 sayılı intibak kanunu metni


Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “nüfus cüzdanı” ibaresinden önce gelmek üzere “biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 2 – 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yukarıdaki (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sağlık hizmetlerinden alınacak katılım payını % 1’e kadar indirmeye, Kurumun teklifi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.”

MADDE 3 – 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.”

MADDE 4 – 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 39 – (1) Son tahsis talep tarihi veya ölüm tarihi 2000 yılı Ocak ayı başından önce olup, 506 sayılı Kanunun mülga hükümleri uyarınca gösterge sistemine göre bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu tarihten önce malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken bu tarihten sonra ölen sigortalıların ölüm aylıkları, bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Aylıkların hesaplanmasında, 506 sayılı Kanunun mülga maddeleri uyarınca hazırlanan ve 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan gösterge veya üst gösterge tablosundan sigortalı için tespit edilmiş olan mevcut gösterge rakamı ile aynı dönemde yürürlükte bulunan memur aylık katsayısı esas alınır.

(3) Sigortalının aylık bağlama oranı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Malûllük aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması halinde % 70, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Yaştan ve günden artırım ve eksiltme yapılmaz.

b) Yaşlılık aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı, sigortalının tahsis talep tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır, 5000 günden noksan ödediği her 240 gün için (1)’er eksiltilir. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışması, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malûl olması, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanması veya erken yaşlanması nedeniyle tarafına yaşlılık aylığı bağlananlara günden dolayı eksiltme yapılmaz.

c) Ölüm aylığında; gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için % 60, üst gösterge tablosundan aylık hesaplanmış olan için ise 1999 yılı Aralık ayında yürürlükte bulunan ve gösterge rakamına göre % 59,9 ila % 50 arasında belirlenmiş olan taban aylık bağlama oranı esas alınır. Bu şekilde belirlenen taban aylık bağlama oranı sigortalının ölüm tarihi itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurduğu her tam yaş için ve 5000 günden fazla ödediği her 240 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi için (l)’er artırılır. Günden dolayı eksiltme yapılmaz. Malûllük aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında bakıma muhtaçlık durumu dikkate alınmaksızın (a) bendi, yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalılar hakkında ise (b) bendi hükümleri uygulanır.

ç) Malûllük, yaşlılık ve ölüm aylığının aylık bağlama oranı % 85’ten fazla olamaz.

(4) Sigortalının 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla aylığı, yukarıdaki hükümlere göre tespit edilen gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ve aylık bağlama oranının çarpımı suretiyle belirlenir.

(5) Bu madde hükümlerine göre 1999 yılı Aralık ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, % 5,9 oranında artırılarak 2000 yılı Ocak ayına, 2000 yılı Ocak ayı için bu şekilde hesaplanan aylık tutarı ise, (7,13326594120697) çarpanı kullanılarak 2008 yılı Ocak ayına taşınır. Bu şekilde hesaplanan aylık tutarı da, 2008 yılı Ocak ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar (bu dönem dahil) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara ödenmekte olan aylıklara uygulanmış olan aylık artışları ile artırılır.

(6) Bu maddeye göre hesaplanan aylık tutarının, sigortalı veya hak sahiplerine 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıkların ödenmesine devam edilir.

(7) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Sözleşme aylıklarını 2000 yılı Ocak ayı başından sonra borçlanma yapmak suretiyle tam aylığa yükseltenler ile geçici 20 nci maddeye göre devir alınacak sandıklardan aylık alanlara devir tarihinden sonra bu madde hükümleri uygulanmaz.

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 6 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 40 – (1) 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 17 nci maddesine göre 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak hesaplanmış olan aylıklar bu madde hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

(2) Geçici 27 nci madde uyarınca 1/4/2002 ile 30/6/2002 tarihleri arasında kullanılmak üzere hazırlanan gelir basamakları esas alınarak 1479 sayılı Kanunun mülga geçici 11 inci maddesine göre 2002 yılı Nisan ayı ödeme dönemi itibarıyla hesaplanan aylık tutarı, aynı ödeme döneminde % 8,9 oranında artırıldıktan sonra 2002 yılı Mayıs ayı ödeme döneminden başlayarak 2013 yılı Ocak ayı ödeme dönemine kadar, 1479 sayılı Kanun kapsamında bağlanmış olan aylıklara söz konusu dönemlerde uygulanan artış oranları ile artırılır ve aylıklar 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam olunur.

(3) Bu maddeye göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.”

GEÇİCİ MADDE 1 – 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde bu Kanunun 3 üncü maddesi ile yapılan değişiklik, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan cezalar için de uygulanır, ancak tahsil edilmiş tutarlar red ve iade veya mahsup edilmez.

MADDE 7 – Bu Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddeleri 2013 yılı Ocak ayı ödeme döneminde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

yanlış arama emkli intibak , ıntıbak , intibk

174 yorum:

 1. her emekliye intibak zammı 250 TL mi yoksa durumuna göremi ayrı ayrı miktarlar verilecek

  YanıtlaSil
 2. Durmuş yıldırım17 Aralık 2011 07:48

  Arkadaşlar birşey atlanıyor hiç kimse ondan bahsetmiyor .Rahmetli Turgut ÖZAL, süper emeklilik yasası çıkartmadımı ve hem iş verende hem işciden bu paralar kesildi ve bizler emekil olurken bu yasa gözönüne alınmadı süperden emekli olmamız gerekirken normal ödeyenler le bir emekli olduk ve aldığımız para belli bu süper emekli aidatı ödeyenlerin durumları lütfen göz önüne alınsın.

  YanıtlaSil
 3. burayı okuyan herkese selam olsun
  ben de emeklı bır vatandasım ıyı bır zam olsun ısterım de bu parayı devlet nereden nasıl odıyecek butun dunya sıkıntıdayken kımse dusunmuyor ya bız de sıkıntıya gırersek sokakta mı yatacagız
  aceba devlet kann var veya halk ıstıyor dıye sonu ne olursa olsun dıye mı dusunuyor beyler kafanızı ıkı elınızın arasına alıp dusunun herkes ıstıyor ama sonucunu kımse bılmek ıstemıyor
  hepınıze selam olsun

  YanıtlaSil
 4. bu artışlar emeklinin maaşına 2013 yılının sonunda yansıyacakmış doğrumu eğer doğruysa vay emeklinin haline. ama sanıyorumki sayın başbakanımız buna müsade etmez ve bir hal çaresi bulur.

  YanıtlaSil
 5. mehmet kılıç18 Ocak 2012 03:49

  babam 1992 de 6 basamaktan emekli oldu 650 lira maaşalıyo 17 yılla şimdi intibakla ne kadar maaş alacak

  YanıtlaSil
 6. yusuf volkan aydın26 Ocak 2012 09:27

  2000 yılında bagkur emeklisi olan kişiğide intibak yasası kapıyor mu? şimdiden tesekkürrler...

  YanıtlaSil
 7. bn 45 yaşındayım 10 yıl oldu eşimi kaybettim ve kanser hastasıydım 1 kızım 1 oğlum vardı kızımı 4 yıl oldu krafik kazasında kaymettim bir emekli maaşım var ve bn bununla ev kredisi çektim kalan para yeni zamla 260 tl soruyorum bununla nasıl geçinilir çalışamıyorumda emekli millet vekillerine yapılan zammın yüzde onunu bize yapsalardı ama onu bile yapmadılar intibak adı altında yaptıkları zammıda 1 yıl ertelediler ve alay eder gibi 2000 yılından öncekilere dediler ve bunuda zamanında vermiyorlar hadi bnm vekillerim kendinize olunca jet hızıyla düzene koyduğunuz yasayı ve çalışmayı gösterinki size gerçek ten bizim vekillerimiz diyelim veya şöle diyeyim geçinmek için ne yapalım bize yol gösterirmisiniz?
  nede olsa bizim için ordasınız.....

  YanıtlaSil
 8. 3600 gün primle emekli olanlardan göterge tablosuna göre :12.derece 1. kademesinden 9.derece 1.kademesine kadar maaş alanlara maaş artışı yok.9 un birinden 1.derece 10.kademesi arasında maaş alanlara ise;derece ve kademesine göre;3.06 TL'den 118.01 TL artış olacak.5000 gün üzerinden emekli olanlara ise:12. derece 1.kademesinden maaş alanlarda artış yok.Diğer derece ve kademelerinde 13.25 TL'den 149.50 TL arasında artış var.5000 günden fazla her 240 gün prim için maaş bağlama oranı yüzde 1 artırılacak.Yasa, taban yüzdesi için yüzde 60'ı baz aldığından örneğin 7400 gün prim üzerinden emekli olanların artışı yüzde yetmiş olacak.Yukarıda bahsedilen artışlar sadece 5000 gün prim içindir.

  YanıtlaSil
 9. evet arkadaş doğru söylüyorsunda nedense devlet dahil bütün iş verenler senelerden beri hep bizlere ileri ülkelerdeki verimlilikten kayıt dışından bahsederler ama bir türlü bunları düzeltecek yasaları çıkarmazlar işciye üçret vermeye emekliye üçret vermeye geldimi bütce söz konusu olur kendileri için daha dün bir yasa çıkarıpta iki yıllık millet vekili olan kişileri kıyak emekli kabul edip aylıklarını artırıp hemen başlatmadılarmı düşün bir kere meclis kuruluşundan beri kaç kıyak emekli vekil var bunların ülkeye katkıları ne bizim geçmiş haklarımızı gasp ettiler verecekleri paraları 2013 attılar geriye dönük hiç bir hakka sahip değiliz kaçak elektrik bedellerini bu zavallı halka ödettirecekler sonrada yunanistanı örnek verecekler üç kuruşa beş köfte varmı varkadaşım bizler bu ülkeyi iyi idare etsinler diye seçiyoruz bizim günahımız ne?

  YanıtlaSil
 10. Dün dündür bu gün bu gündür hala öğrenemedimi bu millet değişen ne aktörler değilmi ne zamandan beri var bu ülkede sınıf ayrımı girmiş oldukları seçim bölgelerinden seçilen millet vekilleri bölgeleri için ne yaptılar şimdiye kadar işsizliği önleyecek ne tebbirler aldılar toprak agaları üç kuruşa çalıştırdıkları işcilerinin üçretlerini ödemeyip sigortalarını ödemeyip SSK nın bütcesinden alıp seçim meydanlarında harçamadılarmı bunlar unutuldu tabivarsa yoksa bu milleti nasıl uyuturuz politikası köprüleri yaptırmayanlar sattırmayız diyenler bu ülkenin zamanının boşa geçmesi için zaman harcamadımı sözün kısası Özallın yarım bıraktığı yerden devam eden bir sistemin bir parcası olduğuna göre demekki senide kandırmışlar gitmiş binbir türlü zahmetle biriktirdiklerin.

  YanıtlaSil
 11. Emekliye yapılan intibak zammında emeklilerin yıllık ölüm oranı belirlenerek zam yapıldığı, buna göre 3-4 seneye kadar bu zammın sıfırlanacağı söylentileri yayılarak, yapılan zammın kandırmaca olduğu doğru mu?

  YanıtlaSil
 12. Recep Karaduman7 Mart 2012 15:37

  Sn.Durmuş Yıldırım ın tesbitleri çok doğru. 1987 den itibaren emeklilik kesintileri süper emekli diye yüksek oranda idi fakat 1993 de emekli olduğumda süper emekli maaşı bağlanmadıI

  YanıtlaSil
 13. Garibana maas falan yok zam yok al 650 tl yinasil gecinirsen gecin intibak falan hikaye verecekleri 100 tl oda herkese degil onuda 2013 ocakta Allah omur versinde gor bag kurluysan 2002oncesiysen hic birsey bekleme 6nci basamaktan emekliysen iside biraktiysan yada islerin yolunda gitmiyor yasli oldugun icin kazanamiyorsan calismaya takatin yoksa birde hastaysan calisiyorsun diye maasta kesiliyorsa Allah selamet versin vekillerimin calisma gununun onemi yok bikere secilsin yeter emekli maaslari masallah super kendileri icin yasayi hemen cikartiyor aninda maasa etki ediyor kendilerinimi temsil ediyor beni mi ben oraya onlari beni temsil etsin diye gondermistim sorarim simdi ben yanlis mi yaptim

  YanıtlaSil
 14. 2000 yılının 2 ayında emekli olanları kapsıyormu saygılar
  maalesef kapsamıyor

  YanıtlaSil
 15. 5000 günle 1999 yılında emekli oldum intibak yasasından ben ne kadar faydalanacağım?maaşım kaç para olacak?saygılar.

  YanıtlaSil
 16. tuncay kınay9 Mart 2012 07:43

  1986 yılnda emekli oldum süper emekliyım sosyal sigortalar kurumundan emekli maaşı almaktayım ıntıbak yasasindan nasil faydalanarım?
  gösterge rakamlarına göre faydalanacaksınız.dosya bazında hesap yapıldığı için rakam belirtilemez. Yazıda belirtilen ortalamalarda zam verilecek

  YanıtlaSil
 17. Basamaklar arası fark giderilecekmi? İyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 18. 1 Haziran 1991 yilinda emekli oldum. Aylik baglama oranim yüzde altmis, Derece 1, kademe 9 ve göstergem 1560. Pirim ödeme gün sayim 5000

  Su an bu göstergeleri kullanmiyorlar saniyorum aradim ama verilen tablolarda bulamadim.

  Ben bu intibak yasasindan yararlanamayacak miyim? Eger yararlanaabilecek olursam ortalalma ne kadar bir zam alabilirim.

  Bilgilendirebilirseniz memnun olurum.

  Saygilar

  YanıtlaSil
 19. Ömer Nejat BAŞOĞLU12 Mart 2012 06:30

  01.01.1973-31.12.1999 tarihleri arasında çalışarak SSK dan emekli oldum.01.02.2000 de ilk maaşım bağlandı.Tahsis talep tarihim 26.01.2000 .benim sorum, yukarıdaki tarihlere göre ne zaman emekli oldum, dolayısıyla intibak yasasından fayalanabilirmiyim.Saygılar

  YanıtlaSil
 20. Ömer Özçelik12 Mart 2012 08:59

  yetkililere 1992 yılında 9000 iş günü üstünden emekli oldum.1992-2013 yıllarında tarafıma ödenmesi gereken artışları ödemeyerek 2013 yılına kadar ödemeyecekler.2013 ocak ayından itibaren hakkım olan artışı yaparak ödeyecekler.21 yıldır öedenmeyen TL tutarını ne yapacağız bu para benim ve benim gibilerin hakkı,zamanında mahkemeye gidecektik gitmeyin ödeyeceğiz dediler.ufak para tutarı olsa devletten milletvekili aylığı aldıkları halde Televizyonlarda veya başka kuruluşlarda çalışanlara çalışmasınlar diye hibe edeceğim ama beni aşıyor.vergilerimide Allaha çok şükür göndermeme gerek kalmadan kesiyorlar, arkadaşlar lütfen uyumayın emekli dernekleride ağzını açmıyor nedendir bilemiyorum,ama ben hakkımı istiyorum.selamlar.

  YanıtlaSil
 21. Selahattin Karaaslan12 Mart 2012 14:30

  günüm 10.000 gün 13.basamaktan emekli oldum 12.basamaktan emekli olan bir arkadaşamız dan daha az para alıyorum acaba ben intibak yasasından faydalanabilirmiyim

  YanıtlaSil
 22. merhaba kolay gelsin benim bir kac sorum olcak ben 1996 nisan ayında 5356 gün 14375 gösterge 52.90 oranla emekli oldum ben intibak yasası ile ne kadar zam hakediyorum acaba teşekkürler

  YanıtlaSil
 23. slm ben 1965 doğumluyum 1991 yılında iş kazası geçirdim 1994 yılında aylık bağlama oranı %64 sürekli işgöremezlik maaşı bağlandı şuan 942 lira maaş alıyorum bu %64 aylık bağlama oranı şimdi %59.70 düşmüş artı pirimleri tamamlayarak 1800 den malülen emeklide oldum.sürekli işgöremezlik maaşım 1994 yılında bağlandı 10325 göstergem var buna göre nekadar intibak zammı alırım.gösterge tablosunda iki şık var 10325 göstergeye göre biri 128 lira diğeri 152 lira acaba ben nekadar zam alacağım yada almayacağım bunları net olarak yazmadıkları için anlayamadım.beni aydınlatırsanız sevinirim saygılar.

  YanıtlaSil
 24. 5835 günü olan emekli ne kadar alacak

  YanıtlaSil
 25. Tüm emekliler bir beklenti içerisinde şu şartlarda hiç kimseye aldıkları para yetmiyor dün alınan şey bugün farkı fiatta benzine zam gelmesi zaten herşeyi kafadan ateş pahası yapıyor.Emeklilerin hepsine bence zam olmalıdır.2000 öncesı ve sonrası gözetmeksizin herkese bir iyileştirilme yapılmalı emekli millet vekillerine bir gecede nasıl yapıldıysa.

  YanıtlaSil
 26. Selahattin KARAASLAN13 Mart 2012 14:02

  bağkur emeklisiyim 10.000 günüö var intibak yasasından nasıl yararlanabilirim şimdiden herkese teşekkür ediyorum.....

  YanıtlaSil
 27. ben 1995 yılında malülen emekli oldum intibak beni kapsıyamı tesekkürlür.
  tabiki kapsıyor

  YanıtlaSil
 28. nasır şahin14 Mart 2012 14:10

  ben 2011 sekizinci ayinda emekli oldum 5000 günle nenden 1 yıl önce 1800 günle emekli olan annem ben emekli olduğum zaman 770 tl aliyordu ben 719.14 kuruşla emekli oldum itiraz dilekçesi yazdım cevap olumsuz geldi nasıl bir yöntemle hesaplandı hala aklım almiyor nereye baş vursam bilmiyorum başbakanın temmuz 2011 açıkladığı en düşük emekli maaşın altında bir maaşla emekli edildim bizlerin intibakımız ne olacak nasıl geçineceğiz saygılar.
  o hesap maalesef karışık .

  YanıtlaSil
 29. eyüp ardahan14 Mart 2012 17:21

  1997de emekli oldum aylık bağlama oranı½71,derece12,kademe5,gösterge8620,7200 günüm var,intibak yasasından nekadarı fark alacağım.

  YanıtlaSil
 30. sema karatay15 Mart 2012 20:31

  ben annemden maaş alıyorum 19 09 2009 da vefat etti maaş bana baglandı intibak yasasından yararlana bilirmiyim

  YanıtlaSil
 31. 1998 yılında bağ-kur 7.ci basamaktan dan emekli oldum,yeni çıkarılan intibak yasasından faydalanamadığımı anlıyorum , doprumudur,???

  YanıtlaSil
 32. fehmi karaoglan17 Mart 2012 06:39

  ben 1996 yılında bagkurdan malulen emeklı oldum 3400 gunden ıntıbak yasasından yararlanabılırmıyım bana kac lıra zam verılır tesekurler.
  Bağkurlular yazıda belirtilen tarihler arası yararlanamaz sizde yararlanamazsınız.

  YanıtlaSil
 33. şahin birinci18 Mart 2012 11:55

  ben 01.01.1999tarihinde emekliliğım kabul edildi yani o tarihte emekli oldum 13 basamaktan emekli oldum 2011 de 660 tl. alıyordum 2012ocak şubat aylarında 689tl. aldım bu maaş durumu doğrumudur acaba ilginize şimdiden teşekkür ederim.ŞAHİN BİRİNCİ..

  YanıtlaSil
 34. şahin birinci18 Mart 2012 12:03

  ben 01.01.1999 tarihinde emekliliğım kabul edilmiş yani o tarihte emekli oldum 13.basamaktan emekli oldum 2011de 650 tl. civarında maaş alıyordum 2012 de ocak şubat ay maaşı 689 tl maaş aldım bu durum doğrumudur acaba şimdiden teşekkür ederim .ŞAHİN BİRİNCİ..

  YanıtlaSil
 35. şahin birinci18 Mart 2012 12:11

  ben 01.01.1999 tarihinde emekli oldum 2011 yılında 650tl.maaş alıyordum 2012 ocak şubat maaşı 689tl. aldım bu durum doğrumudur şimdiden teşekkürler ŞAHİN BİRİNCİ..

  YanıtlaSil
 36. şahin birinci18 Mart 2012 12:28

  ben 01.01.1999 tarihinde bağkurdan 13 basamaktan emekli oldum 2011 yılında 650tl. maaş alıyordum 2012ocak şubat aylarında 689tl maaş alıyorum bu hesap doğrumudur tşk. şahin birinci..

  YanıtlaSil
 37. hikmet kartal19 Mart 2012 06:43

  ben 1984 yılının 3 aayında emekli oldum.gösterge 988 kademe 5 derecesi 1 aylık bağlama oranım %75 .Şuan 36.59 ek ödemeyle beraber 951.43 TL maaş alıyorum.Acaba nekadar intibak zammı alabilirim. Sagılarımla

  YanıtlaSil
 38. Ben devlet kuruluşundan 1994 senesinde emekli olan arkadaşınız olarak üst satırlarda okuyup anladığım kadarıyla birim yetkilileri bir çerceveye oturtmuş o şekilde rakamları dağıtmış bunun izahı yok .İntibak şöyle olur Kaç sene pirim ödedin hangi seviyeden.Bu gün emekli olan arkdaşım la ben aynı seviyedeysem o üçreti almalıyım.Ama hahi benim alacağım intibak 150tl gibi görünüyor.Oysaki benim seviyemdeki şu anda 2000tl alıyor.Ben intibakla beraber alacağım para 1185 tl olacak bu nasıl intibak anlamadım anlıyan varsa söylesin herkeze salam.

  YanıtlaSil
 39. demirali şahin23 Mart 2012 17:28

  iş kazası nedeniyle malülen 1995 yılında emekli oldum bede bu yasadan yararlanıyormuyum yararlanıyosam ne kadar yararlanıyorum tşk ler

  YanıtlaSil
 40. demirali şahin23 Mart 2012 17:30

  iş kazası neticesinde 1995 yılında malülen emekli oldum yüzde 92 yürüme engelliyim bende yararlanıyommu tşk ler
  evet

  YanıtlaSil
 41. 1999 temmuz ayında sgk lı olarak emekli oldum aylık bağlanma oranım 60.80 derece 01 kademe 02 göterge 14775 gün sayım 7800 gündür bu intibak yasasından yararlanıyommu yararlanıyosam ne kadar yanıtlarsanız memnun olurum

  YanıtlaSil
 42. Fatıh Bırgucu30 Mart 2012 07:32

  Saygılarım ve Teşekkürlerimle.
  Tahsis çeşidi: Malülllük
  Aylık Bağlama Oranı: 70.00
  Derecesi: 12
  Göstergesi: 8600
  Emekli Tarihi: 1998

  Acaba intibak yasası şahsıma ne kadar bir
  ücret öngörüyor? İyi haberlerinizle...

  YanıtlaSil
 43. ahmet selim aksoy31 Mart 2012 12:47

  2000 yılı eylül ayında emekli oldum intibak benide kapsıyormu
  maalesef 2000 yılı öncesini kapsıyor. Siz dahil değilsiniz.

  YanıtlaSil
 44. ben 1999 yılı mart ayında özel bir bankadan emekli oldum. maaşımı bankanın kendi bünyesinde bulunan emekli sandığından alıyorum. maaş zamlarımız sgk kanununa göre artıyor.benim merak ettiğim intibak yasasından yararlanıyormuyum

  YanıtlaSil
 45. Hüseyin Battaloglu3 Nisan 2012 14:59

  05/01/2005'de malülen 1800 günden emekli oldum.Bu İntibak Yasasından Yararlanabilirmiyim.
  maalesef hayır

  YanıtlaSil
 46. babam merhum eşref taştan emekliliğinin dışında süper emekliydi babam vefat etmeden önce süper kaldırıldı şimdi süperise hakeden alıcakmış annem vefatetti vasisiolarak biz dul bekarız iki kız kardeş hak ediyormuyuz ala bilirmitiztoplumu alıcağız biz hiç almadık alırsak babam sağken süper dondurulmuştu ozamandanmı alıcağız babamın t.c. kimlik no 13612872460 ben gülsen taştan t.c.no 46612021316 bilginenmek iterim tşk

  YanıtlaSil
 47. ben tansu hanımın parmağını uzatıp haydi türkiyem ileri dediği parmağının benim gibi garibanın gözüne gittiği. ekonomis hanımefendinin çıkardığı tasarruf tebdirleri gereğince 25 yılımı tamamlanmadan emekli edildim çok mağdur oldum.yinede kendisine çoook dua ediyorum iyiki herkes binanı üstüne çıkıp kendini aşağıya atacak diye bir kararname çıkarmadı.yüce millet gereken iyiliği yaptı gidişi oldu inşallah gelişi olmaz hani 5 nisan kararlarını aldığında herşeyin çok güzel olacağını vaatetmişti bizde bir türkü var bir binayı yapamazsan yıkıp viran eyleme diye beni ve benim gibileri yıktı viran eyledi. bende onu ALLAHA havale ettim.bizim uğradığımız mağduriyet ne olacak bilmiyorum.saygılarımla.

  YanıtlaSil
 48. ben tansu hanımın parmağını uzatıp haydi türkiyem ileri dediği parmağının benim gibi garibanın gözüne gittiği. ekonomis hanımefendinin çıkardığı tasarruf tebdirleri gereğince 25 yılımı tamamlanmadan emekli edildim çok mağdur oldum.yinede kendisine çoook dua ediyorum iyiki herkes binanın üstüne çıkıp kendini aşağıya atacak diye bir kararname çıkarmadı.yüce millet gereken iyiliği yaptı gidişi oldu inşallah gelişi olmaz hani 5 nisan kararlarını aldığında herşeyin çok güzel olacağını vaatetmişti bizde bir türkü var bir binayı yapamazsan yıkıp viran eyleme diye beni ve benim gibileri yıktı viran eyledi. bende onu ALLAHA havale ettim.bizim uğradığımız mağduriyet ne olacak bilmiyorum.saygılarımla.

  YanıtlaSil
 49. cafer karataş5 Nisan 2012 10:11

  babam 84 yılında borçlanarak emekli ve sonradan süper emekli oldu bu ğün itibari ile 900 tl ücret alıyor intibak yasasına ğöre ne kadar fark alır ileti olarak cevap verirseniz sevinirim,saygılar

  YanıtlaSil
 50. Ahmet Duran Seller6 Nisan 2012 06:45

  14.01.1999 Tarihinde Emekli Oldum İntibak Yasasından Doğacak Hakkımın Ne Kadar Olucağını Öğrenmek İstiyorum.

  YanıtlaSil
 51. ben 2005 yılında 10315 gunle 54 yasında bagkurdan emekli oldum .şuan 980 tl maasım var. intibak yasası kapsamında bagkur yok denıyor ama ..9000 gun esasına gore emeklı oldum ustelık 10315 gunum var ...3500gun+5000 gunle sıgorta emeklısı ıntıbaktan faydalanıpta ,bagkurdan emeklı bukadar gunle nasıl artış alamaz anlamıyorum..mahkemeye gitmeyi düşünüyorum..bilmem haksızmıyım...

  YanıtlaSil
 52. rüya direnç9 Nisan 2012 12:33

  babam 1981 de 25 sene dolduktan sonra emekli oldu. 2006 da vefat etti. ölüm aylığı alıyorum. annemde alıyor. annemle ikmiz de almayı hakediyormuyuz. bugün tvde tesadüfen dinledim. alabilmek için başvurmak gerekiyormuş. nereye başvuracağız hangi belgeler gerekli

  YanıtlaSil
 53. 1998 yılı şubat ayında emekli oldum şu anki maaşım 1120 tl intibak zammı ne kadar alırım
  24 yıl 3 ay çalışarak 49 yaşında emekli oldum.

  YanıtlaSil
 54. MUZAFFER NAMLI14 Nisan 2012 15:30

  1971 yılına kadar olanları1996 YILINDA mecburı emeklılık yasasıyla emeklı etıler sonrakilerın önununu açtılar . sonrakiler isteklerine gore 10000 gun prım odedılert bizlerın ne suçu vardı bizde çalişip prim günlerımızı 3 çe beşe katlamak isterdık.biz isteyerek emeklı olmadık tekrar aynı hatalar bızlerın önunu kapayanlar gene bizlere az zaman vererek aradakı farkı hıç kapatmayı düşünmuyorlar .bizi mecbur bıraktılar şimdı aç bırakmaya devam edıyorlar az zamı bize verıyorlar .NASIL İNTIBAK YASASI OLUYOR. ONLAR YILARCA HAYIRLARINAMI ÇALIŞTILAR.ALDIKLARAI İKRAMYEYI YOLUĞU DEVLETEMI MILLETEMI BAĞIŞLADILAR.az alana az çok alana çok zam nasıl intıbak yasası

  YanıtlaSil
 55. SELAMLAR 1969 DOĞUMLUYUM.SİGORTA GİRİŞİM 1986 OLUP 25 YIL FİİLEN ÇALIŞTIM.6000GÜNÜ AŞKIN ÇALIŞTIM.ŞU ANDA İŞ BULAMIYORUM.BİZİM İÇİNDE HALEN 49 YAŞINIMI BEKLEYECEĞİZ.BENİ VE BENİM KONUMUMDA OLAN KİŞİLERİDE BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.

  YanıtlaSil
 56. denetim kaç ay sürüyor,lütfen.
  Neyin denetimini soruyorsunuz. intibak içinse 2013 dwn itibaren başlayacak

  YanıtlaSil
 57. babam 1979 da iş kasası sonucu vefat etmiş. göstergesi 10105 annem 450 tl ben 228 tl alıyom. acaba bizde intibaktan yararlanıyomuyuz yararlanıyosak ne kadar.

  YanıtlaSil
 58. ben kocamdan kalan emekli 1987 den beri alıyoruz benim aylıgıma ne kadar zam geldi ben bunu ögrenmek istiyorum ve bu sene onaylanmış olan ıntıbakmı neyse neden 2013de verliyor ozaman ben buişten bişey anlamadım anlayan varsa bana atlatsın lütfen

  YanıtlaSil
 59. ben 2000 den önce bağkurdan malulen emekli oldum. bana intibak yasası yansıyacakmı ?? tşekkürler..

  YanıtlaSil
 60. tevhit atasayar8 Mayıs 2012 12:48

  1milyar 483 tl

  YanıtlaSil
 61. tevhit atasayar8 Mayıs 2012 12:48

  1994 emeklisiyim 6. dereceden ne kadar maaş alıcağım

  YanıtlaSil
 62. tevhit atasayar8 Mayıs 2012 12:53

  989 tl

  YanıtlaSil
 63. 14 ocak 2000 yılında emekli oldum bende faydalanabiliyormuyum şimdiden teşekkürler ihsan elibol

  YanıtlaSil
 64. suleyman vecdi akalın4 Eylül 2012 11:28

  ne zaman verilecek ve ne kadar alırım 1990 da emekli oldum.2013 yılında verilmeye başlanacak.

  YanıtlaSil
 65. 15.01.1999 tarihli günde emekli oldum.göstergem 15075 oranım 64.20 derecem 1 kademem 8 intibak yasasından faydalanabilirmiyim ??

  YanıtlaSil
 66. 15.01.1999 tarihli günde emekli oldum.derece 1/1 oran 64.20 kademem 8 göstergem 15075 bende intibak yasasından faydalanabilirmiyim ?? cevaplarsanız sevirim

  YanıtlaSil
 67. Selam,1993 yılında aylık bağlama oranı62,9 derece 2-kademe 1-gösterge 5700 üzerinden emekli oldum.Bende intibak yayasından faydalanacakmıyım. SAYGILAR

  YanıtlaSil
 68. 01/01/2000 tarihinde emekli oldum intibak banada yapılırmı

  YanıtlaSil
 69. abdullah taşkın14 Eylül 2012 14:38

  2008de bağkur emeklisiyim 9000 üstünde günüm var intibak yasasından yararlanabiliyormuyum ?

  YanıtlaSil
 70. 1989'da işe başladım sigotalı,daha sonra 1990'da emekli sandığında bu güne kadar çalışmktayın yaşım 55.ne olacak????

  YanıtlaSil
 71. 2009 yılının ekim ayında emekli oldum 9001 gün ödenmişliğim bulunmaktadır. Esnaf bağkuru emeklisiyim 875 tl maaş alıyorum intibak beni kapsayacak mı? 14. basamaktan emekliyim 12. basamaktan emekli olanla aynı maaşı alıyorum bunlar düzenlemeye dahilmi? teşekkürler

  YanıtlaSil
 72. 5000 günden.1999 yılında emekli oldum intibak benide kapsıyormu.

  YanıtlaSil
 73. ben 1983 yılında 7100 iş gunu ıle ssk dan emeklı oldum acaba yararlanabılırmıyım su an aylıgım 785 tl emeklı aylıgı almaktayım ne olacak benım aylı cevaplarsanız sevınırım

  YanıtlaSil
 74. hasanhüseyinbeşlioğlu27 Eylül 2012 05:15

  01,03,2002 de emekli oldum gün 6800 bu yasa benide kapsıyormu saygılar.
  hayır

  YanıtlaSil
 75. tolgan doğanay27 Eylül 2012 13:31

  1998 aralık ayı 8 .ci basamak bağkur emeklisiyim bu yasa benide kapsıyormu öğrenmek isterim saygılar.

  YanıtlaSil
 76. ömür kahyaoğlu27 Eylül 2012 15:05

  Babam ssk emeklisiydi.2000 yılından önce emekli olmuştu.ben eşimden ayrıldığım için babamdan aylık alıyorum.bende intibak zammından faydalanabilirmiyim.

  YanıtlaSil
 77. semra karasalık28 Eylül 2012 02:13

  mrb ben semra esımden ayrıldım bır sene once babamın maasını baglattım emeklı maası sskdan ben bu intibak yasasından yararlanabılecekmıyım neolur msj atın babamın göstergesi 9845 neolur cvp atın

  YanıtlaSil
 78. 1994 YILINDA EMEKLİ OLDU NE KADAR İNTİBAK YASASINDAN FAYDA GÖRECEK

  YanıtlaSil
 79. iyi günler babam bi fiil 27 sene kendisi isteğe bağlı ssk.ya ödeme gercekleştirdi 2004 yılında emekli oldu aldığı maaş 900 tl,yi geçmiyor ödemiş olduğu pirimler en üst basamaktandı neden bu kadar düşük maaş alıyor...birde çıkan bu yasa bizide kapsayacak mı ? teşekkürler

  YanıtlaSil
 80. Babam 95 te annem ise 97 vefat etti onların sgk dan maaşlarını alıyorum benim almış olduğum parayada yansır mı ?

  YanıtlaSil
 81. meryem güler yılmaz4 Ekim 2012 12:58

  ben 1994 te tekelsiğara fabrikasından emekli oldum yani SÜPAR EMEKLİ ogünlerde bizler yüsek aylık alacaktık şu an aylıgımmız kuşa döndu acaba ben intifakla na kadar aylık alacağım

  YanıtlaSil
 82. meryem güler yılmaz4 Ekim 2012 13:01

  ben 1994 süper emekli oldum aylığı halan 1000 tl hani biz süper emekliydik acaba intibak bana nekadar zam getirecek

  YanıtlaSil
 83. meryem güler yılmaz4 Ekim 2012 13:03

  beb 1994 süper emeklı oldum acaba intibak bana ne kadar yansıcak

  YanıtlaSil
 84. eray türkmen4 Ekim 2012 16:19

  değerli arkadaşlar ben 1997 /66 oranında malulen emekli oldum bu yasa benide kapsıyormu şu andaki iş göremezlik hal durumum ise yüzde 75 bu bilgiyi mail.ime gönderirseniz sevinirim beni kapsıyorsa ne kadar alacam şu anki maaşım 882tl

  YanıtlaSil
 85. Tülay Mutlucan5 Ekim 2012 04:15

  2000 yılı ocak 15 'de emekli oldum.Derecem 01,kademem 09, göstergem 15125.Şu an aldığım maaş 960 tl.Ben de düşük maaşlılar seviyesindeyim.İntibak yasasından faydalanmam için ne yapmam gerekiyor?

  YanıtlaSil
 86. leyla davüdük6 Ekim 2012 08:09

  1999 bağkurdan malulen emekli oldu eşim 2005 de vefat eddi peki ben bu yasadan yararlana bilir yormuyum tşk

  YanıtlaSil
 87. merhaba babam 1995 yılında emekli oldu 6.559 primi görünüyor. intibak ile maaşına ne kadar ücret eklenecek.

  YanıtlaSil
 88. ömer basri bayrak9 Ekim 2012 02:02

  yüzde 68 len 1990da emekli oldum nekadar itibaktan tararlanacağım

  YanıtlaSil
 89. gülseren çağlar9 Ekim 2012 10:51

  ben 200 yılı nisan ayında emekli oldum intibaktan yararlanacakmıyım

  YanıtlaSil
 90. Selam , Yardımcı Olursanız sewınırım .1991 de emeklı olan biri Yararlanıyormu ? Derecesi 8 Kademe 8 Gösterge 3050 YararLanıLıyormu acaba Cvb Verırsenız sevınırım .
  2000 öncesi emekli olduğunuz için yararlanacaksınız.

  YanıtlaSil
 91. Çok teşekkür ederim . ama kafa karıstıran derece ile gösterge azmı tamda bıLmıyorum .s yararlanıyorsak ne kadar alma ımkanımız olabılır .

  YanıtlaSil
 92. ben 1992 yılnda emekli oldum en yüksek pirimden kdem tazminatımda eksik ödeme yapılmış bügüne kadar alacağım ne kadar olup ve nezaman alabilirim saygılar

  YanıtlaSil
 93. slm babam 1990 daemekli oldu 3 ay sonra öldü maışını annem alıyor 725 tl intibak yasasıyla şimdi nekadar alcak ve nezaman başlıyor saygılar.
  2013 e yetiştirmeye çalışıyorlar.

  YanıtlaSil
 94. ömür kahyaoğlu10 Ekim 2012 07:20

  ben ömür kahyaoğlu 27 eylülde size yasa ile ilgili soru sodum ama yanıt alamadım.yanıtlarsanız sevinirim...

  YanıtlaSil
 95. mrhblar ben babamın maağşını alıyorum annem almıyor babamdan ayrıldıkları için babam 1990 yılında vefaat etti ve bana ssk dan maaş bağlandı bende intipak yasasından yararlanabilirmiyim nereye başvurmam gerekiyor bilgi verirseniz sevinirim.

  YanıtlaSil
 96. mehmet reşat13 Ekim 2012 08:02

  arkadaşım ben 01.10.2011 bagkurdan 9000 iş günü 15 basamaktan emekli oldum 805 ytl maaş baglandı oysaki benim bi arkadaşım 2 yıl önce 9000 işgünü ve 12 basamaktan emekli oldu 1150 ytl maaş bağlandı bu nası bi iş nası bi adalet nasıl bi hesap intibak yapıyosanız 2008 sonaki emeklilere yapın şimde 2000 öncesine intibak yapacaklar onların maaşıda bizi gececek hatta bi kanun cıkmıştı 1979 öncesi 1 gün bile bagkur kaydı olanları yirmi bin tl yatırıp emekli etmişlerdi onlar bile benle aynı maaşı alıyor oysa ben 2008 yılında 380 tl prim ödüyordum allah sormazmı bunun hesabını bunlardan sadece sesimi duyurmak istedim tşkl

  YanıtlaSil
 97. iyi günler babam 1999 mayıs ayında yer altından yani madencilikten emekli oldu 2004 yılında vefat etti maaşını annem alıyor acaba bu intibak yasasından yaralanabiliyormu

  YanıtlaSil
 98. mrb babam 1990 senesinde malülen emekli oldu 1992 senesinde ise vefat etti babamdan bize kalan ölüm aylığında bi artış olcakmı yoksa kesintimi yapcaklar %70 mağlanma oranı ve 3764 gün primi var

  YanıtlaSil
 99. Arkadaslar, toplu olarakmi vericekler ?
  Maasami dagiticaklar? Ve ne zaman vermeye baslicaklar? Yardimci olurmusunuz...

  YanıtlaSil
 100. rahmetli babam 1970 tarihinde diyanet işlerinde cami hocası olarak işe başladı 1977 e kadar devam etti 1977 de diyanetteki işinden istifa edip o zaman bayındırlık ve iskan bakanlığına girdi bu 7 senelik tazminatı aldı diyanet işlerinden ama bayındırlık bakanlığında işe başladığı zaman bu 7 yıl tazminat aldığı miktarın üzerine ekleyerek sigortasının üzerine koydu.bunun belgeleri halen elimde var.taki 1994 tarihine kadar bayındırlıktaki işine devam etti 1994 tarihinde trafik kazasında vefat edene kadar o zaman bize sadece babamın 1977 den 1994 e kadar çalıştığı süre itibariyle emekli tazminatını verdiler.bu güne kadar hep bir soru işareti olarak kaldı daha önceden dilekçe verdik durumla ilgili ama bize dönüş olmadı lütfen bir akıl verin. ne yapmam gerekiyor bu durumla ilgili bu 7 seneki farkı kapattığına dair bütün belgeler dekontlar dahil elimde var.ve bu intibak yasasında acaba ne kadar maaş farkı alacaz öğrenmek istiyorum şimdiden tşkler.

  YanıtlaSil
 101. 1994 yılında 3600 gün ile malülen emekli oldum.Malülen emekli olanlar intibak yasasından faydalanacaklarmı?Teşekkür ederim.
  yararlanacaklar

  YanıtlaSil
 102. babam müdr maviniydi zırat bankasına 1982 de fefat etdi biz şim di babamızın maaşını alıyoruz acaba bizde intibak yasa sından yarar lanıyor muyuz tşk

  YanıtlaSil
 103. cavıtarslan17 Ekim 2012 11:10

  2000 yılında 6.yılında emekli oldum intibak yasaından yararlanabilir miyim?

  YanıtlaSil
 104. Bilgi ÇALHAN17 Ekim 2012 14:02

  slm lar ben 2007 yılında ssk dan yaklaşık 4700 iş gününü tamamlayıp yüzde 90 raporumla vergi indirimindende yararlanarak emekli oldum çalıştığım kurum belediyenin işci statüsündendi askeri ücretli olarak maaş alıyorduk ben vergi indiriminden dolayı az bir farkla daha çok maaş alıyordum 1989 yılında bağkurlu olarak sigortalı oldum 10 yılım bağkur kalaını da ssk acaba bende intibak yasasından faydalanabilecekmiyim

  YanıtlaSil
 105. muammer çakmak18 Ekim 2012 05:48

  ekim-1974/eylül-1991 arası 17 yıl emekli sandığı iştirakçisi memur iken ayrıldım.Kalan süremi ssk iştirakçisi olarak tavan göstergeden tamamlayarak 25 hizmet yılı üzerinden 1999 yılında emekli oldum.Ben ve benim durumumdakilerin intibak yasasından yararlandırılması nasıl olacak ? Teşekkür

  YanıtlaSil
 106. İbrahim KURNAZOĞLU18 Ekim 2012 08:53

  1974 nisan 1 itibariyle sigortam başladı.. 1999 ekim ayında greve çıktık.. 2000 yılı şubat ayında grev bitti.. 27 mart 2000 de emekli oldum.. 9010 gün pirim ödedim. Grev boyunca prim ödemesi yapılmadı.. Bana intibak ödemesi yapılır mı? Teşekkürler...

  YanıtlaSil
 107. 1999 yılının 12ayın 1de malulen emeklı oldum acaba ıntıbak yasası benıde kapsayacakmı bılgı verırsenız memnun olurum.

  YanıtlaSil
 108. babam çalışırken 19 ekimde 1996 'da vefatıyla anneme bağlanan emekli maaşını almayaa halen 16 yıldır devam etmektedir.Emekli sandığından emekli olan ababamın maaşından anneme herhangi bir fark vefa artış uygulanacakmı yani bu kanundan nasıl faydanacak bunu öğrenmek istiyorum.İlginize şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 109. bertal doğan19 Ekim 2012 05:14

  ben 30 temmuz 1999da emekli dilekçemle muracaat ettim maaş almayı 20 nisan2000de aldım yane ilk maaşim bende bu yasadan yararlanabilirmiyim.şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 110. bilgi çalhan19 Ekim 2012 15:20

  1989 yılında bağkurlu olarak 10 yıl pirim ödedim daha sonra ssk lı olarak vergi indirimmindende yararlanarak yaklaşık 4500 gün hizmet birleştirip toplam ssk lı olarak malülen 2006 emekli oldum bende intibak yasasından faydalanabilecekmiyim.
  2006 da emekli olanlar yararlanamıyor.

  YanıtlaSil
 111. RASİM ERKOL20 Ekim 2012 05:01

  BABAM 01.03.2000 YILINDA EMEKLİ OLDUAYLIK BAGLANMA ORANI69.00 GÖSTERGESİ 9530 AYLIK TUTAR SU AN 885.84 TL ALIYOR PRİM GÜN SAYSI 7.103 TUR.İNTİBAK YASASI UYLANDIĞI ZAMAN BU YASADAN ACABA YARARLANABİLECEK Mİ? TEŞEKKÜRLER

  YanıtlaSil
 112. Babam 1984 de emekli oldu.2004 senesinde vefat etti şimdi maaşını annem almakta,babamın emekli olma tarihi nedeni ile bu intibak yasasından annemde yararlanabilirmi?

  YanıtlaSil
 113. mrb babam 22 11 1989 da 2366 gun pırımle malulen emeklı oldu acaba ıntıbaktan yararlanıyormu . tsk ederım.
  yararlanıyor ama alacağı miktarı bilemeyiz.

  YanıtlaSil
 114. salih kizilyay21 Ekim 2012 04:02

  merhaba,

  1996 yilinda 5800 gun uzerinden emekli oldum. intibak yasasindan faydalanma durumum nedir? odemelrr asgari ucret uzerinden yapildi. tesekkurler

  YanıtlaSil
 115. ben.nekadar.yasada.yararlana.bilirım.

  YanıtlaSil
 116. ben 1999 emekli.oldum..8124.iş.günüm.var. itbak.yasası.bana.nakadar.faydası.olur.elıme.ne.geçer saygilar

  YanıtlaSil
 117. derecem.1 kademe. 7 güstergem 14105 sskm.6188753 1999 emekli.oldum..bana.faydası.dokunurmu.itbak.yasası saygılar.

  YanıtlaSil
 118. Bilal Tekçi23 Ekim 2012 14:12

  İyi akşamlar ben 2000 yılından beri emekliyim. 6 bin gün prim ödedim, 1260 günü tavandan ödedim,intibak yasasından yararlanabiliyor muyum ? yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 119. Merhaba babam 2000 yılında 5390 iş günü ile emekli olmuştur. Göstergesi ise 9475 tir. İntibak yasasından ne kadar ücret alacağı konusunda bilgilendirebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 120. babam 1992 yılında iş kazasından %48 sürekli iş görememezlik gelirine bağlandı bu durumda intibak yasasından faydalanabilecekmi ?

  YanıtlaSil
 121. babam 3600 iş günü ve 55 yaşından 1994 yılında emekli oldu,intbiak yasasından faydalabilecekmi?

  YanıtlaSil
 122. 1999 subat ayında koy hızmetlerınden emeklı oldum 10bin günun uzerınde sigortam eksıksız yattı benım zammım ne kadar olur.

  YanıtlaSil
 123. 1998 YILINDA 5608 GÜNLE EMEKLİ OLDUM İNİBAK ZAMI NE KADAR ALIRIM

  YanıtlaSil
 124. benim annem babasının emekli maaşını alıyor babası 3600 günden emekli intibak yasasından ne kadar yararlana bilecek toplu para alabilecekmi 750 maaşında ne kadar artış olacak

  YanıtlaSil
 125. 1999da emekli masina baglandim o zaman ayni masada calisan arkadasim 94tl lir alirken ben 70 tlye bagnlandim nereye dilkce yazdiysam biz dogru yaptik dediler bende davalarimdan sonuc alamayinca vazgectim saygilar

  YanıtlaSil
 126. 1994 senesinde emekli oldum.2040 gün emekli sandığı dahasonra 5900 gün sigortaya tavandan pirim ödemek kaydıyla toplam 8229 gün üzerinden emekli oldum o zamanki göstergem 6200 dü ne kadar intibak farkı alacağım.

  YanıtlaSil
 127. 2002 büyük tup 7500 bügünde 70 tl allahtan kurkun

  YanıtlaSil
 128. ssk emekli maşşında 2000 de 33 BÜYÜK TUP DEYIŞTIRİYORDUK ŞIM Dİ 13 TUP DEYIŞTIRİYORUZ ADALET BUMU TAYIP YINE OY VERIRLER VIJDANIN SESİNİ DİNLEYIN....

  YanıtlaSil
 129. 200 yılında emekli oldum.bu yasadan bende yaralanabilecekmiyim.

  YanıtlaSil
 130. koyunlar bile bizden iyi yaşıyorlar otları bol ve bakımlılar ayriyeten yakacak sorunlarıda yok.Ülkemiz 2023 te düzelecekmiş bana ne yaa kardeşim o zaman belki yaşamayacağız zaten bu ülkede yaşamak ne yazıkki büyük bir acıdır nedenmi??ben 840 tl emekli maaşı alıyorum 3 çocuğum var biri ünv,okuyor diğerleri lise yalnızca ünv okuyanın aylık gideri minimum 1000 tl ve 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1000 tl,,hadi bakalım gelde yaşa yaşayabilirsen bu ülkede bence artık emeklinin tek çaresi ölümdür geri kalanlarının akıbeti ise köleliktir gariban çalış sın zenginler saltanat yaşasın ben böle bir dünya adaletinin taa.......... benim için yaşasın ölümm..koyunların açlık sınırı yok çünkü her zaman bol bol otlayacakları alan var eksik olmadı çünkü onların para sistemi bereket,bizimki ise kapitalizm..

  YanıtlaSil
 131. cevap lütfen31 Ekim 2012 16:15

  ben 12.01.2000 tarihinde emekli dilekçesini verdim intibak yasasından yararlanabilirmiyim saygılar..

  YanıtlaSil
 132. Merhaba.... Babam 1994 te emekli oldu. Prim günlerini, parayla ödedi. 2002de babam vefat etti. Annem, dul emekliligini alıyor. Annem intibak tan yararlanabilecek mi?
  yararlanabilir

  YanıtlaSil
 133. Merhaba…. Babam 1994 te emekli oldu. Prim günlerini, parayla ödedi. 2002de babam vefat etti. Annem, dul emekliligini alıyor. Annem intibak tan yararlanabilecek mi?

  YanıtlaSil
 134. iş kazası ve meslek hastalıklarıda 2000 den önce emekli gibi gelir alanlar da yararlanması lazım intifakdan nedeni emeklilerin aldığı kadar zam alıyorlar ama emekli sayılmıyorlar çalışabilirler 1 ve 2 defa başbakanımızın yaptığı haksızlığa uğradılar yapılan haksızlık şu emeklılere seyanen yapılan 100 tl zam iş kazalarına yapılmadı ve emekli olan ile işkazası geçiren aynı maaşı alırken şimdi emekliler daha fazla maaş alıyorlar seyanen den doğan fark bu buda çok büyük haksızlık özürlü ve sakat bırakılan iş kazası insanlarına büyük haksızlık yapılmıştır başbakanımız tayip erdoğan bu yaptığı haksızlığı düzeltecektir işallah

  YanıtlaSil
 135. merhaba kolay gelsin babam 2010 yılında vefat etti 1/1/2000 yılında emekli oldugu söleniyor kurumdan ama bu tarihten önce emekli oldugunu sanıyorum bana yardımcı olup yönlendirebilirseniz çok sevinirim.

  YanıtlaSil
 136. kemal öztürk7 Kasım 2012 12:33

  ben 1990 yılında 23 yıllık ssk lıyken malülen emekli oldum 7500 gün pirimödemem var acaba bende intibak düzenlemesinde ne kadar yararlanabileğim.bu 23 yıllı maaş farkları toptan bizlereödenecekmi saygılarımla

  YanıtlaSil
 137. iyi çalışmalar babam 92 yılında malulen emekli oldu 3 ay kadar sonra vefat etti.Belli bi süre annem maaşını aldı daha sonra evlilik yaptı kesildi, daha sonra ben eşimden ayrıldıgım için maaşı bana bağlandı suan yetim maaşını ben almaktayım intibak yasasından yaralanıcakmıyım?
  evet

  YanıtlaSil
 138. babam 1985 de emekli olup 2012 temmuz ayında vefat etmiştir.bu durumda yasasan faydanabilirmiyiz varisler olarak?
  Evet

  YanıtlaSil
 139. Merhaba. Babam 2000 yili mayis ayinda emekli oldu. Burada okuduklarima gore onu kapsaamiyor bu yasa ancak onun emekliliginden sonra ayni is yerinden ayni gun sayisiyla emekli olan arkadaslari nerdeyse iki kati emekli maasi aliyorlar. Yani 2000 yilinda da problem var ve nasil kapsamiyor anlamis degiliz!! Devlet tam buyuk bir yanlisi yakaladi cozuyor derken ortada yine bir yanlislik ve haksizlik soz konusu. 2000 yili emekli maaslarini da bir inceleyin de ortadaki haksizligi gorun derim ben...

  YanıtlaSil
 140. Merhaba. Babam 2000 yili mayis ayinda emekli oldu. Burad okuduklarima gore bu yasa onu kapsmiyor. Ancak bizim anlamadigimiz nasil oluyor da 2000 yili icinde emekli olan babam 850 tl emekli maasi alirken ayni is yerinden sonraki yillarda ayni gunle emekli olanlar 1700 civari emekli maasi aliyorlar??? Yani 2000 yilinda da buyuk bir problem oldugu bariz ortadayken nicin bu yasa o yili kapsamiyor???? Devlet tam buyuk bir haksizligi ortadan kaldiriyor derken ortada yine buyuk bir haksizlik var. 2000 yili emekli maaslarini da acip bir incelesin ilgili ve yetkili kisiler bu durumda lutfen. Madem bir is yapiliyor tam yapilsin da haksizlik olmasin... Saygilar.

  YanıtlaSil
 141. slm benim babam 1991 emekli olmuş (bağ_kur)1994'te vefat etti. şuan ben 450 tl maaş alıyorum benim maaşım kaç tl olacak. birde toplu para alacammı? teşekkürler

  YanıtlaSil
 142. slm 2013 teki intibak yasasıyla ölüm aylıgı oranlarında da bir deyişiklik olacakmı

  YanıtlaSil
 143. babam 1980 yılında emekli oldu (1987 yılında süper emekli oldu)2006 yılında vefat etti intibak yasasından annem yararlanabilirmi? yararlanırsa ne kadar alır bir bilgi verebilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 144. iş kazalarından dolayı sürekli işgörememezlik geliri alanlarıda kapsıyormu intibak

  YanıtlaSil
 145. babam 2000 ocak ayında emekli oldu 5050günden intibak yasasından yararlana biliyormu

  YanıtlaSil
 146. merhaba.
  babamın intibak yasasından yararlanıp yararlanamayacağı kosunda tarafımıza bilgi vermizi rica ederiz.

  zannediyorum :1985 veya 1986 yılında emekli oldu
  derecesi :1 kademesi:6 göstergesi :9285 intibak yasından nekadar alacağı konusunda bilgi veririseniz sevinirim

  YanıtlaSil
 147. murat leventoğlu15 Kasım 2012 15:12

  Aylık Baglama Oranı 58.20
  Göstergesi 15075
  Kontrol Muayene Tarihi
  Hisse Oranı TAM
  Aylık Baslangıç Tarihi 15.07.1999
  TOPLAM PRİM ÖDEME GÜN SAYISI 6.146
  DOĞUM TARİHİ 08.12.1954
  aylık bilgilerim bunlar acaba intibak farkım ne olur

  YanıtlaSil
 148. babam 1993 yılında rahmetli oldu. emekli olmasına 8 ay vardı ama malulen emeklı oldu ve calıstıgı yıllar tam sayılmadı. sadece 16 yılı sayıldı şimdi annem babamın maasını cok dusuk alıyor. bu arada abımde özurlu oldugundan dolayı babamdan maas alıyo ama o maasta cok dusuk bunlarda intibak yasasından yararlanabılecekler mi?

  YanıtlaSil
 149. nurten atabağ16 Kasım 2012 08:26

  ben nurten 5900 gunden emeklı oldum 750 tl maaş bağlandı
  benım arkadaşım vergı ındırımınden emeklı oldu 850 tl
  maaş baglandı bu nasıl olur lutfen bir açiklam beklıyorum

  YanıtlaSil
 150. babam 1997 de emekli oldu 3600 prim günden ve 2002 de vefat etti ve annem maaşını alıyor ama 100 lira eksik alıyor intibak yasasından faydalanırmı ve bu kesintileri nasıl alabiliriz 05377662104 lütfen bilgi verin

  YanıtlaSil
 151. siz önce sürekli iş görememezlik maaşını düzeltin iş kazalarından emekli gibi zam veriyordunuz hani emekliye 100 bin tl zam verdiniz iş kazalarına vermediniz hani emekli gibi veriyordunuz kanunen öyle idi ve 200 öncesi emekli gibi sürekli iş görememezlik gelir i bağladığınız emekli intibak zamı vermiyerek onların hakını gasp ediyorsunuz haklarını yiyiyorsunuz siz önce onları düzeltiniz düzeltemiyorsanız bırakın işinizi istifa edin o koltuğu boşaltın verebilecek biri gelsin özürlü insanların hakkını yiyorsunuz 1.15 yıda emekli oluyorlardı şu an 18 yıla cıkardınız 2.özürlülere iş vericik 7000 kişiye dediniz sonra 5000 e düştünüz aldığınız 400 kişi kada oda hepsi imam kıyam kadrosu vede kazananlarda başlayamadı bazilarini kabul etmediniz kurumlar 3.iş kazalarından ilaç ve mayene reçete parası kesmeye başladınız 4.siz özürlüleri emekli yapmıyorsunuz iki üç kuruş veriyorsunuz verdiğiniz emekli para sı 700 tl özürlü insanlar çalışamıyorlar bununla geçinmesi imkansız saglam emekli çalışıyo

  YanıtlaSil
 152. 1965 doğumluyum 1986 yılında eşim vefat etti dul aylığı almaya başladım bu yasadan ben faydalanabilecekmiyim
  teşekkürler
  evet

  YanıtlaSil
 153. fatma çakmaz gazieşi21 Kasım 2012 09:27

  slm ben sakaryadan gazi eşi fatma çakmaz 1982 de eşim öldü yeni çıkan yasayla 1999 dan beri eşimin maaşını almaktayım intibak yasasından bizlerde yararlanabiliyormuyuz bilgi verirseniz çok sevinirim iletişim kızı nuran ercan 05437326242

  YanıtlaSil
 154. babam 1980 yılında emekli oldu (1987 yılında süper emekli oldu)2006 yılında vefat etti intibak yasasından annem yararlanabilirmi? bu yazdıklarıma cevap alabilecekmiyim?
  yararlanabilir.

  YanıtlaSil
 155. süper emeklilerin durumu ne olacak

  YanıtlaSil
 156. 2009 da emekli oldum intibak yasası banada vuracakmı arkadaşlar ne kadar maaş alacagım 2013 te
  sadece 2000 öncesini kapsıyor.

  YanıtlaSil
 157. babam 98 yılından emekli primi 6000 bu yasadan ne kadar zam alır saygılar

  YanıtlaSil
 158. merhaba babab 1996 yılında emekli oldu yasadan yararlanabilirmi acaba

  YanıtlaSil
 159. merhaba babama intibak yasasından yararlanabilirmisyiz 1996 yılı emeklisi

  YanıtlaSil
 160. 2000 yılında emekli oldum intibaktan yararlanabiliyormuyum?

  YanıtlaSil
 161. slm yardımcı olursanız sevinirim. babam 1999 yılında özel sigortalı olarak banka emekli sandığından yararlanarak emekli oldu . babamda bu yasadan yararlanabiliyor mu?

  YanıtlaSil
 162. gün : 5900
  gösterge :9210
  kademe :6
  derece :10

  1997 yılında emekli oldum buna göre nekadar zam alabilirim ???

  YanıtlaSil
 163. merhaba bababam 1996 yılı emeklisi 5362 pirim gününden emekli intibakyasasından yararlanabilirmi acaba

  YanıtlaSil
 164. iyi akşamlar babam bir fiil belediyede çalıştı ve belediyeden 1997 yılında emekli oldu 2001 yılında mefat etti şuan annem alıyor maaşını annemde intifak zamından faydalana bilirmi ve nekadar zam alır beni bu konuda bilgilendirirseniz cok memnun olurum teşekürler

  YanıtlaSil
 165. ben 1999 da emekli oldum intibak yasası beni kapsıyor mu ? yada ne kadar alıcam bana bi haber verir misiniz ? teşekkürler..

  YanıtlaSil
 166. 01/04/1985 yılında işe başladım geçirdiğim kaza sonucu beyin amaliyatı oldum ve 1990 yılında malülen emekli oldum bu intibak yasasından yararlanabilirmiyim

  YanıtlaSil
 167. kız kardeşim babamın ölümünden sonra aylık almaya başladı babam 2010 yılında vefat etti şunu sormak istiyorum kardeşim bu intibak yasasından faydalanacakmı faydalanabilirmi

  YanıtlaSil
 168. dedem 1982de emekli oldu 1986 da vefat etti maaşını babannem yani eşi alıyo şimdi.bu yasadan faydalanır mı bağkur emelisi idi yardımcı olursanız sevinirim çok tşk

  YanıtlaSil
 169. 1983 iş kazası malulen emeklisiyim.bnde bu yasadan yararlanabılcekmıyım?tesekkürler.

  YanıtlaSil
 170. babam bağkur 10. basamaktan 1996 da emekli oldu babamda yararlanacak mı teşekkürler

  YanıtlaSil
 171. 1988tarihinde bobam emekli oldu ve öldü annem aylığını almaya başladı 06.10.2012 tarihinde annemde öldü intifak yasasından cocukları yararlanacakmı

  YanıtlaSil
 172. 1988 de babam emekli oldu ve öldü maaşını annem almaya başladı 06.10.2012 tarihinde annemde öldü mirascıları intibak yasasından yararlana bilirmi ?

  YanıtlaSil
 173. 1988tarihinde bobam emekli oldu ve 1 ay sonra öldü maaşını annem almaya başladı ve annemde 06.10.2012 tarihinde öldü intibak yasasından cocukları hak kazanırmı

  YanıtlaSil
 174. altı ocak 2000de emekli oldum ben itbak yasasından yararlanıyormuyum bilenler söylesin.

  YanıtlaSil