Bağkurdan ne zaman emekli olabilirim Bağkur emeklilikBAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA


Aşağıda otomatik bağkur emeklilik hesabı bulunmaktadır nasıl bağkur emeklilik hesabı yapacaksınız .Açıklamalar aşağıdadır.En aşağıda ise bağkur emeklilik hesaplama için ek bilgiler yer almıştır.


1-Bağkur emeklilik hesabı için öncelikle  tam veya kısmi emeklilik hesabını işaretleyiniz


2-Bağkur emeklilik hesaplaması için doğum tarihinizi yazınız.Doğum tarihinizi düz yazınız sistem kendisi kesme işaretlerini koyacaktır. Yanlış yazarsanız hemen altta silgi şeklinde küçük resim var .Bununla siliniz.


3-Maluliyetiniz erken yaşlanmanız ve Bakıma muhtaş çocuğunuz varsa bunu yazınız.TAMAM' a basın


4-Bağkur emeklilik hesabı için Gelen kısımda hizmet ekle kısmı var .Hizmetlerinizi ekleyin.KAYDET'e basın .Kaydete basmaz iseniz bağkur hizmetleriniz eklenmeyecektir. Bağkur , ssk günleri Askerlik borçlanması için herseferinde hizmet ekleye ve kaydete basın .Hizmet eklemeleriniz bitince .emeklilik hesapla butonuna basın . bağkur emekliliğiniz hesaplanacaktır.


Bağkur emeklilik formuna ve bağkur otomatik emeklilik hesabına buradan ulaşınız
 

Bağkurdan ne zaman emekli olurum Bağkurdan hangi yaşda emekli olurum diyorsanız yukardaki formun dışında  aşağıda vereceğimiz açıklamalarıda okuyun..  Bağkurlular yeni ismi ile 4-b ye tabi çalışanlar için emeklilik hesaplaması yönünde açıklamalar bulunmaktadır. .Bağkur emeklilik yaşı sorgulama ve bağkur emeklik tarihi sorgulama ve bağkur emekliliği sorgulama yukarıdan yapabilirsiniz. Aşağıdakiler açıklama şeklindedir. Bağkurluların emeklilik hesabında vereceğimiz tabloyu kullanacaksınız.Bağkur emeklilik hesaplamasını aşağıdan adım adım takip ederek hesaplayalım..Aşağıda 01.06.2002 tarihini kullanacağız nedeni bu tarihte kademeli geçiş olmuştur ve bu tarihe göre hesap yapacağız.Bu süre hala geçerlidir.(Bağkur da kısmi emeklilik hesabı için 01.10.1999 tarihini kullanacağız.


Bağkur emekliliğinde 01.06.2002 tarihine kadar çalışmaların önemi büyüktür.Bu tarihe kadar  ne kadar bağkur veya ssk ya prim ödemeniz varsa avantajınız büyüktür. Bağkur emeklilik hesabını bu tarihe göre yapar


BAĞKURDA ÖDEYECEĞİNİZ PRİM GÜN SAYISI VEYA BAĞKURDA DAHA ÇALIŞMANIZ GEREKEN GÜN SAYISINI BULMA Yukardaki 01.06.2002 tarihine kadar ki tüm çalışmalarınızı toplayın ve not ediniz.Şimdi erkek iseniz bu topladığınız gün sayısını 25 yıldan çıkarınız.Bayan iseniz yine bulduğunuz bu rakamı 20 yıldan çıkarınız.Niye 25 ve 20 yıldan çıkarıyoruz.Çünkü Bağkur  emeklilik hesabında erkek iseniz 25 yıl bayan iseniz 20 yıl fiili prim ödemeniz gerekiyor.


Örneğin 01.06.2002 tarihine kadar 18 yıl 3 ayınız varsa erkek iseniz 25 yıldan çıkardığımızda 25 yılın dolmasına 6 yıl 9 ayınız var demektir. Yani 6 yıl 9 ay daha prim ödemeniz gerekmektedir


BAĞKURDA EMEKLİLİK YAŞINI BULMA Kalan süreye aşağıdaki tabloya bakarak emeklilik yaşını bulacağız Yukardaki örneğimizde erkek için 6 yıl 9 ay günümüz vardı .Tabloya baktığımızda '' 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az '' ibaresinin denk geldiği kısmın karşısına bakıyoruz.Erkek için 48 yaş yazıyor.Demekki 48 yaşınızda bağkurdan emekli olabilirsiniz.ve 6 yıl 9 ayda prim ödemeniz gerekiyor.


-BAĞKURDA KISMİ EMEKLİLİK VE BAĞKURDA YAŞDAN EMEKLİLİK Bağkurdan Kısmi emeklilik hesabı için aşağıdaki ikinci tabloyu kullanınız.Kısmi emeklilik içinde yukardaki adımları izleyeceksiniz fakat bu sefer 01.06.2002 tarihi yerine  hesaplamalarınızı  01.10.1999 tarihine göre yapacaksınız


TAM AYLIK:1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre


Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduran ve 25 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara tam aylık bağlanır.


Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999)  itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.


4759 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE (01.06.2002) KADIN İSE 20 TAM YIL, ERKEK İSE 25 TAM YIL PRİM ÖDEMİŞ OLANLAR VE PRİM ÖDEME SÜRELERİNİ  DOLDURMAYANLAR.


4759 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre  23.05.2002 tarihini takip eden ay başı (01.06.2002) itibariyle
Kadın ise 20, Erkek ise 25 tam yıl prim ödeme süresinin
dolmasına kalan süre (1.6.2002 tarihi itibariyle)
Emeklilik Yaşı
KadınErkekKadınErkek
2 tam yıl veya daha az2 tam yıl veya daha az4044
3 tam yıl veya daha az3 yıl 6 ay veya daha az4145
3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az4246
4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az5 yıldan fazla, 6 yıl 6 aydan veya daha az4347
5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az4448
6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az4549
7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az4650
8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az4751
9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az4852
10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az4953
11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az5054
12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az5155
13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az5256
14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az5357
15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl5458
16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl55

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Tam aylıklarda; sigortalının yaşı geçiş süresindeki yaştan küçük ise Kanunda istenen hizmet süresi tamamlanıp en az geçiş süresindeki yaş beklenecek,

Sigortalının yaşı geçiş süresindeki yaştan büyük ise Kanunda istenen hizmet süresinin tamamlanması için gereken süre kadar beklenip o tarihteki yaşı,

Esas alınır.

Bağkurdan kısmi emekli olmak için yada bağkurda yaştan emekli olmak için sayfamızın başındaki yönergeleri izleyiniz.Gün sayılarınızı

01.10.1999 tarihine göre yapınız.

KISMİ AYLIK:1479 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre

Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.

Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

Buna Göre;

4447 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHİ TAKİP EDEN AYBAŞI İTİBARİYLE (1.10.1999) 15 TAM YIL PRİM ÖDEME SÜRESİYLE KADIN İSE 50, ERKEK İSE 55 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,

KADINLAR İÇİN BAĞKUR KISMİ AYLIK ŞARTLARI


KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE
(01.10.1999 tarihi itibariyle)
ASGARİ EMEKLİLİK YAŞIASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ
2-4 Yıl arasında olanlar5115 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar5215 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar5315 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar5415 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar5615 Yıl


ERKEKLER İÇİN KISMİ BAĞKUR AYLIK ŞARTLARI


KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01.10.1999 tarihi itibariyle)ASGARİ EMEKLİLİK YAŞIASGARİ PRİM ÖDEME SÜRESİ
2-4 Yıl arasında olanlar5615 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar5615 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar5715 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar5715 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar5815 Yıl


yorumlarınızda 01.06.2002 tarihine kadar yaptığınız ssk bağkur günleri ve bu tarihten önce yaptığınız askerlik gününüzü yazın .Bağkur emeklilik hesaplamasında bu tarih çok önemlidir

184 yorum:

 1. Bu bağkur emeklilik hesabı çok karışık iyiki sgk bağkur emeklilik linkini koymuş

  YanıtlaSil
 2. sayın hocam babam 02.07.1965 doğumlı
  01.06.1989 çifçi bağkuru var.
  ve 2007 çıkan kanunla 1989 dan 2007 ye kadar olan borcunu kappattı ve şimdide 1.5 yıl tekrar borcu var hangi tarihte emekli olur ve kaç para maaş alır mail adresime yazarsnız sevinirm

  YanıtlaSil
 3. bağkur emeklilik hesabı ne kadar zor. kimsede tam hesaplayamıyor

  YanıtlaSil
 4. bayram ali demir30 Mayıs 2011 13:31

  05.07.1951 doğumlu 2 yıl 8 ay çiftçi bağkuru var yalnız sigorta kaydında 01.05.2004 tarihinde aylık prim ve hizmet uygulamasına geçilmiştir diye bir bilgi bulunuyor ne zaman ve nasıl emekli olunur

  YanıtlaSil
 5. Ben 19.05.1957 doğumluyum. Bağ-Kur'a tabi olarak 01.10.2010'da prim ödemeye başladım. Ne zaman emekli olurum.

  YanıtlaSil
 6. 03 08 1978 bağkur girişın 15 03 1963 doğumluyum bırım borcum yok ne zaman emekli olurum ve kaç muaaş alırım cevablarsenız memnun kalırım şımdiden teşekurler

  YanıtlaSil
 7. kaç gününüz var

  YanıtlaSil
 8. ben 20,03,1986 doğuöluyum.01,04,2004 tarihinde bağkur a giriş yaptım şu an 1941 günüm var . ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 9. erdal bey Bağkurdan 9000 gün prim ödemeniz gerekiyor. Yazıda verdiğim sayfadan otomatik beğkur emekliliğinizi hesaplayın .son 3,5 yıl ssk ya prim öderseniz sskdan emekli olabilirsiniz. . http://www.calismadunyasi.com/ssk-emeklilik-hesabi.html adresindende ssklıymış gibi hesap yapın .daha avantajlı olduğunu göreceksiniz.

  YanıtlaSil
 10. ben 1958 doğumluyum 2001 yılından beri çiftci bağkuru ödüyorum ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 11. cemalettin özhan9 Haziran 2011 08:48

  14.07.1963 doğumluyum benim 20.04.1982 31.12.1982 8.ay 11 gün bağkur yine 1985-2005 arası 7238 gün ihya borçlandım var 2005-2007 de 888 ssk var ondan sonrada 2010.2011tarine kadar 360 gün bağkur var 1983-1985 tarihinde 20 ay askerliğim var.15.04.2011 tarihinde Emeklilik servisindeki memurun biri 15.07.2011 tarihinde emekli olabilirsin dedi 06.06.2011 tarihinde de başka bir memur sen iki buçuk yıl daha prim ödemen gerek dedi 2005-2007 deki 888 gün prim olarak sayılır fakat yıl olarak sayılmaz diyor ne yapmam gerek

  YanıtlaSil
 12. cemalettin bey bağkur ve ssk sigortalılığınız bağkurdan değilde sskdan emekli olmak istiyorsanız son 7 yılda 3,5 yıl ssk ya prim ödemeniz gerekiyor.

  YanıtlaSil
 13. cemalettin özhan10 Haziran 2011 00:50

  sayın admin bu tabloya göre benim emekli olmam gerekmiyormu.benim sormak isdediğim ssk primimi bağkura aktarınca 888 ssk günüm günden sayılıp yıldan sayılmaması.buda benim 2.5 yıl daha prim ödemem demektir.

  YanıtlaSil
 14. 01.12.1963 doğumluyum.1996 yılında bir büro açtım.Fakat bağkur kaydım yoktu.İhya ödemeden faydalanarak 2726 günüm oldu.Ayrıca 6111 borç yapılandırmadan faydalandım oda 04.10.2000 tarihinden başlıyor.Ayrıca 690 gün ssk primim var.Ne zaman ve nasıl emekli olabilirim.Bilgi verirseniz şimdideden teşekkürler

  YanıtlaSil
 15. 01.03.1981 ssk baslangıc 31.12.1981ssk cıkıs toplam 300 gün 01.08.1982 bagkur başlangıc 31.12.1982 bagkur cıkıs 120 gün bagkura tekrar 14.08.1991 de giris ve halen aktif devam etmekdeyim ne zaman emekli olurum
  ayrıca ssk asagiri ücret prpimi ne kadar en düşün bagkur primi ne kadar emekllikde en fazla emekli aylıgını ssk emeklisi yada bagkur emeklisimi alır

  YanıtlaSil
 16. fehmi kayıkçı27 Haziran 2011 10:17

  bağkur giriş tarihim 17.12.1986 halen faalim doğum tarihim 1.1.1964 askerliğimi 84-85 yıllarında 18 ay yaptım askerlik borçlanmasını yapsam ne zaman emekli olabilirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 17. fehmi bey bağkur emeklilikte belli tarihe kadar yatırdığınız prim önemli bunu yazının açıklamasında yaptım. siz verdiğim linke giderek önce normal hesaplama yapmanız gerekir. sonra birde askerlik borçlanması ile hesap yapın. bunu nasıl yapacaksınız ilk işe giriş tarihinizi askerlik borçlanması kadar geri çekiniz.Ve ödediğiniz primlere askerliği ödemiş gibi ekleme yapınız Doğum tarihiniz ve prim ödeme gün sayınız gerekli . deneyiniz bağkur emekliliğinizi hesaplayamazsanız yardımcı oluruz.

  YanıtlaSil
 18. bağkur girişim 1995 tarım bağkuru 1955 doğumluyum, 15 yıl prim ödedim temmuz 2010 da bağkurdan ilişk kesip yaşı beklemeye başladım ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 19. bağkur emeklilik ve diğer yazılarla ilgili yorum soru görüş ve önerilerinizin bir kısmı site optimizasyonu nedeniyle yanlışlıkla silinmiştir.Özür dileriz. Yorumu olanlar yeniden yazabilirle

  YanıtlaSil
 20. ben muharrem istğe bağlı sigortalıyım giriş 08.01.1998 01.01.1954 doğumluyum 20 ay askerlik yatırdım 1205.2011 de dilekçe verdim ama e devlette borç var yazıyor aylığa bağlanınca bu borç silinirmi

  YanıtlaSil
 21. yusuf bey hemen en yakın sgk veya sosyal güvenlik merkezine başvurun. Durumu anlatın . Bağkur borcu sorguladığınızı ve ve borç göründüğünü bildirin .Şu anda anlattıklarınızda ne borcu olduğu belli değil. Siz bağkurdan emekli olmayı beklerken bir yazı gelir . borcunuz var emekli olamazsınız diye işlemlere bir daha baştan başlarsınız. Beklediğiniz süre boşa gider . Böyle olacak demiyorum ama böyle bir risk var .Bağkur borcunuzu ödemeden emekli olamazsınız. Boşuna beklemiş olursunuz

  YanıtlaSil
 22. cemalettin özhan29 Haziran 2011 04:24

  14.07.1963 doğumluyum benim 20.04.1982 31.12.1982 8.ay 11 gün bağkur.1983-1984 tarihinde 20 ay askerliğim var. 1985-2005 arası 7238 gün ihya borçlandım. 2005-2007 de 888 ssk var ondan sonrada 2010.2011 tarih arası 390 günüm bağkur var.toplam primim 9367 gün ne zaman emekli olabilirim.

  YanıtlaSil
 23. mrb ben selman. babam bağkur çalışan. başlangıç tarihi 11.10.1982. doğum tarihi ise 28.06.1964 bu zamana kadar söylenen 29.06.2011de emekli olacan dendi bugün gittik siz 1982 de tekrar kapatmışınız 1986 da tekrar başlangıç yapılmış dendi hesapladılar 2013de emekli olacan dendi hesabı yukrda sizin yazdığınız gibi yaptılar fakat evde eski dökümanlardan baktım ara verdiniz dedinelen 1983-1984-1985-1986 yılları arasında basamakları yükselmiş sırayla. bugün verdikleri bilgilendirme dökümanlarıyla bundan önce verdiklerinin hepsi farklı. ne yapabibiliriz 1982 de başlangıç yapınca o günden bu güne bağkurlu olmaz mı???

  YanıtlaSil
 24. ssk da başlangıç önemli bağkurda ise 1999 ve 2002 ye kadar ödenen primin önemi büyük eğer bağkur primleriniz görünmüyorsa mutlaka dilekçe ile başvuru yapın resmiyet olsun . gereken düzeltmenin yapılmasını yazı ile isteyin

  YanıtlaSil
 25. slm babam 1955 dogumlu. 3.15.1989 dan 17.4.2001 kadar bagkurluydu.17.4.2001-12.2.2003 yılına kadar yatırmadı.12..2.2003-21.4.20011 kadar yatırıp tekrar dondurdu.şimdi ne zamn emekli olabilir.kaç yaşında olur.

  YanıtlaSil
 26. Binali Kızıltaş30 Haziran 2011 14:20

  24.11.1954 doğumluyum . mart 1970/71 tarihinde 277 gün ssk'm var. 15.07.1991 - 31.12.2007 tarihleri arasında 8 yıl 5 ay 6 gün ( 3076 gün ) bağkur hizmetim var . 30.05.2007 tarihinden itibaren 212 günü bağkurla çakışan 1100 gün ssk var . en erken nereden ve nasıl emekli olabilirim ? bağkurla çakışan günlerim ne olacak ? saygılarımla .

  YanıtlaSil
 27. Ramazan Duymaz1 Temmuz 2011 10:14

  09.01.1955 doğumlu olup,
  ssk.giriş tarihim, 1979 ve ssk.toplam gün sayım 701 gün.
  bağkur giriş tarihim,08.10.1991 ve çıkış tarihim de,06.06.2003 yani toplam 11 yıl 7 ay ve 28 günlük bağkurluluğum gözüküyor buna göre 18 aylık askerlik borçlanmamla birlikte 5400 günü aşmış görünüyorum.
  Ben ne zaman emekli olabiliyorum. Saygılarımla

  Ramazan Duymaz

  YanıtlaSil
 28. ben annem ıcın soru soracagım annem 1952 dogumlu.. 15 nisan 1999 tarıhınde ıstege baglı bagkur olmustu bır muddet odememıs daha sonra 31 aralık 2001 tarıhınde toplu bır odeme yapmıstı ..sıgortalılıgı devam edıyordu babam vefat edınce bırkac ay daha odeyemedı daha sonra 2002nin ortaalarında tekrar toplu odeme yapmaya gıttıgımızde saglık sıgortasının ıptal edıldıgını ogrendık boylece tamamıyle kapattırıp odedıgımız parayı gerı almak ıstedık ancek 58 yasını doldurmadan veremıyeceklerını soyledıler daha sonrada bu yas haddının bır kanunla uzatıldıgını 60 yasını doldurdugunda vereceklerını soyledıler sızce bu sene almamız gerekmıyormu acaba lutfen bana soylermısınız cok tesekkur edıyorum

  YanıtlaSil
 29. doğum tarihim 17.11.1963.yaşım 48. bağkura giriş yılım 03.08.1988. bu sene askerlik borçlanmam olan 20 ayı da yatırdım. şu anda 24 yıl 7 ay 11 gün prim yatırmış görünüyorum. ne zaman emekli olabilirim, 25 yıl dolduktan sonra yaş için beklemem gerekiyor mu? yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 30. 1995 te çiftçi bagkuruna başladım ve bu zamana kadar eksiksiz parayı yatırdım şu an 44 yaşındayım.kaç yaşıma kadar para yatırmam gerekiyor. kaç yaşımda emekli olurum son olarakta sgk ya geçiş yapabilirmiyim

  YanıtlaSil
 31. öncelikle böyle bir site açtığınız için teşekür ediyorum ... BABAM 01/01/1965 DOĞUMLU 01/07/1988 DE SSK LI OLARAK 10/07/1989'A KADAR ÇALIŞTI ANCAK ORDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDI VE BAŞKA YERDEDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTI TOPLAM SSK LI ÇALIŞTIĞI GÜN 930 BAĞKURDAN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR ŞİMDİDEN TEŞEKÜRLER...

  YanıtlaSil
 32. 01.03.1964 doğumluyum. 01,09.1986 tarihinde sigortalı oldum. 01.01.1995 tarihinde bağkurlu oldum.halen bağkurlu olarak prim ödemekteyim. 2600 gün sigorta prim ödemem var.5940 gün bağkur günüm var. ne zaman emekli olurum

  YanıtlaSil
 33. 11-12-1964 doğumluyum,12/05/1989 tarihli bağkur girişim var,ayrıca
  01/04/1990 tarihinde askerliğimi yedek subay olarak başladım,aynı tarihlerde bağkur ödememde devam etti
  1)nezaman emekli olurum
  2)aynı tarihlerde hem bağkur ,hem emekli sandığı görülüyor(askerlik süresince)bu sorun yaratırmı

  YanıtlaSil
 34. Hüseyin Halil22 Temmuz 2011 13:10

  1965 doğumluyum 21.03.1988 yılından 15.07.1992 yılına kadar 1336 ssk lı gün var 15.07.1992 yılında memur olarak başladım 2001 ve 2002 yıllarında askerliğimi 18 ay olarak ödedim ne zaman emekli olurum saygılar.

  YanıtlaSil
 35. fehmi kayıkçı25 Temmuz 2011 07:39

  biz hesaplayamadık doğum tarihim 01.01.1964 1984-85 yılları arasında askerliğimi yaptım 24 yıl 7 ay prim ödedm bağkur hala devam ediyorum bağkura giriş tarihim 25.11.1986 emekli hesabını biz yapamadık linkinzde sorun var galiba yılları yazdığımda rakamların birini otomatik siliyor

  YanıtlaSil
 36. mozillada hesaplama yapmayın tarihler siliniyor. internet explorer da hesaplama yapınız . askerliği borçlanıp borçlanmadığınızı ve 25.11.1986 tarihinden itibaren boşluk vermedenmi bağkurlu olduğunuzu bilmemiz lazım. şimdi explorer ile deneyin . hesaplayamazsanız tekrar cevap yazınız

  YanıtlaSil
 37. ben 1985 nisan ssk girişim var toplamda 910 gun 01 07 1996 tarihinden itibaren tarım bağkurum 12 04 2009 tarihinden itibaren esnaf bağkur ödüyorum buna göre ne zaman kaç yaşında emekli olurum aydınlatırsanız iyi olur iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 38. Kurtuluş Demircan29 Temmuz 2011 04:55

  SGK stajer alımları nezaman ?

  YanıtlaSil
 39. Merhabalar,
  Annem 21/07/1958 doğumlu
  bağkurlu
  işe başlangıç tarihi 13/04/1989
  iş bitimi 24/06/2004
  prim ödeme süresi 15 yıl 2 ay 16 gün
  ne zaman emekli olabileceği ile ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.
  Saygılar

  YanıtlaSil
 40. şu sayfaya bakınız http://www.calismadunyasi.com/sgk-is-ilanlari

  YanıtlaSil
 41. annenizin bağkurdan başka ödemeleri varmı.2004 yılından sonra ödemeleri varmı ssk ya ödemeleri varmı tüm prim ödemeleri bilinmesi gerkir. .Eğer anneniz 2004 yılında bağkuru durdurduysa ve o tarihten itibaren prim ödemesi yoksa 15 yıl primi 2004 yılında doldurduysa bağkurdan kısmi emekliliğe hak kazanmış demektir.

  YanıtlaSil
 42. selamlar
  Ben 03/09/1971 dogumluyum.10/11/1993 yılında bagkura pirim ödemeye başladım ve halen bagkurluyum.17yıl 8ay 21günlük bagkurluyum.Ne zaman emekli olurum.SSK ya geçersem daha kısa zamanda emekli olabilirmiyim.Saygılar...

  YanıtlaSil
 43. Merhabalar verdiğiniz bilgiler doğrultusunda 2004 yılında prim ödemesi durdurulmuş farklı bir sandığa ait ödemesi yok bu duruma göre sizin dediğiniz gibi kısmi, emekliliğe hak kazanmış oluyor.Yaşı beklemesi gerekiyor mu acaba_?
  teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

  YanıtlaSil
 44. benım annem 05/05/1966 dogumlu 2005 mart ayında bagkurlu olup prım odemeye basladık ne zaman emeklı olabılırız

  YanıtlaSil
 45. Babam 30,05,1961 doğumlu ve 01,08,1994 tarihinden itibaren bağkurlu. Ancak yapılandırma ile pirimlerini ödedik.bağkur hizmeti 3 yıl 4 ay 28 gün diyor ve ek 19 borclanmaya ise 4890 gün diyor.başka hiçbir yerden güvencesi yok ne zaman emekli olur acaba.. Teşekkürler.

  YanıtlaSil
 46. Halil OVALIOĞLU12 Ağustos 2011 02:52

  1963 doğumluyum 1982 Girişliyim 25 sene 9 ay ödeme yaptım Torba Yasa'dan yararlandım.Bankadan kredi aldım şimdi de 49 yaş diye bir kağıt geldi bu nasıl iş anlamadım bir cevap bekliyorum

  YanıtlaSil
 47. Eşim bağkur daki hizmeti doldurdu emekli olamk için müracaat ettiğinde şirketleri oldugu bunların kapanması veya ilişğini kesmesi gerektiği bildirilmiş irket kapatmak bu kadar kolaymı? emekli olmanın başka yolu veya kolay yolu nedir lütfen acılen cevap.teşekkürler.

  YanıtlaSil
 48. 01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yılın dolmasına 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kaldı ise 49 da emekli olabilirsiniz

  YanıtlaSil
 49. Ben annem ıcın soru soracagım annem 1952 dogumlu.. 15 nisan 1999 tarıhınde ıstege baglı bagkur olmustu bır muddet odememıs daha sonra 31 aralık 2001 tarıhınde toplu bır odeme yapmıstı ..sıgortalılıgı devam edıyordu babam vefat edınce bırkac ay daha odeyemedı daha sonra 2002nin ortaalarında tekrar toplu odeme yapmaya gıttıgımızde saglık sıgortasının ıptal edıldıgını ogrendık boylece tamamıyle kapattırıp odedıgımız parayı gerı almak ıstedık ancek 58 yasını doldurmadan veremıyeceklerını soyledıler daha sonrada bu yas haddının bır kanunla uzatıldıgını 60 yasını doldurdugunda vereceklerını soyledıler sızce bu sene almamız gerekmıyormu acaba lutfen bana soylermısınız cok tesekkur edıyorum

  YanıtlaSil
 50. babam 01.06.1968 doğumlu 18.12.1997 10gün sigortalı 25.12.1998 bağkurlu devam ediyor.18 ay askerlik ödedi ne zaman emekli olur

  YanıtlaSil
 51. 1983 sigortalılık girişim var 925 gün 1989 dan ihtibaren de dükkanım var 8030 bağkurluyum toplam gün sayım ise 9230pirim günüm var nezaman emekli ola bilirim yazar iseniz çok sevinirim 10 11 1965 doğumluyum saygılarımla arz ederim yorumunuzu bekliyorum

  YanıtlaSil
 52. Merhaba benim size sorum 1989 da sigortalı olarak çalıştım ve 1997 de çalışmayı bıraktım şimdi bakurlu olmak istiyorum ne gibi işlemler yapmam gerekiyor emeklilik için

  YanıtlaSil
 53. 06.11.1969 doğumluyum.bağkur girişim 01.10.1999 dur.bugüne kadar 11yıl 10 ay aralıksız prim yatırdım.Bağkur başlangıcımdan önce 18 ay askerlik yaptım.Askerlik hizmetimin kaç ayını borçlanırsam normal emeklilik için bana avantaj sağlar.bu durumda kaç yaşında emekli olurum?

  YanıtlaSil
 54. merhaba benım halam 01.04.1949 dogumlu bakur başlangıcı 1999 tarıhın de berı suruyo nezaman emeklı olabılır ?

  YanıtlaSil
 55. slm ben 01031965 doğümluyum 25.12.1984 bağkura giriş yaptım araliksiz bağkurluyum vede askerlik suresındede bağkurum acikti hala bağkurluyum ne zaman emekli olurum saygilar

  YanıtlaSil
 56. benim eşim daha önce ssk calışmış 2005te kendini usulsüz olarak ssklı göstemiş farkedilince ssk iptal edildi 3 yıllık verdikleri parayı ssk benden istiyr öncesindede kendisinin bagkur günü var 5 yıl 6 ay bagkurdan emekli olabilirmiyim 2008 yılında eşim vefat etti cok magdur durumdayım 2 aydır alamıyrm aylıkbagkurdan emekli olabilirsem 2008 ten 20011 yılına kadar biriken aylıgı verirlermi

  YanıtlaSil
 57. 1962 doğumluyum 1994 yılında isteğe bağlı emeklilik primi yatırmaya başladım 20.03.2009 da 15 yılımı doldurdum.kaç yaşında emekli olabilirim.babamdan dolayı ssk dul aylığı alıyorum bağkurdan emekli olsam bu aylığım kesilir mi.

  YanıtlaSil
 58. sayınhocam 1965 doğumluyum 01.05.1986 dan 45gün sigortamvar 01.10.1986 da bağkur başladım.31.10.1983 kapattım.28.12.1998de tekrar başladım ve daha devam ediyorum kaç yaşında emekli olurum cevap verirseniz sevinirim teşekkürler

  YanıtlaSil
 59. Bababın doğum tarihi 02.03.1955 bağkurdan emekli olabilmesi için 2009 yılı 4. Ay itibariyle toplu olarak 13 milyar para yatırdık fakat sonrasında yaşı galmediğindan dolayı her ay para yatırmak zorunda olduğumuz sölendi şuan ayda 174.00 tl. Para yatırmaktayız tarımla ilgilendiğimize dair bazı yerlerden evrak toplayarak başvuru yapmıştık tarıma başlama yılıda 01.05.1995 yılı olarak kabul edilmiş babamın daha önceki yıllardan 363 gün ssk günü var bunu bağkura aktarmak gerekirmi? Askeri borçlanmayı ödememiz gerekirmi? Babam ne zaman emekli olur? Şimdiden tşk ederim

  YanıtlaSil
 60. 1983 yılında ssk girisim var.1995 yılından tarım bakurundayım.2011 yılına kadar ödedim.Ne gibi sartlarda emekli olabilirim? tesekkürler

  YanıtlaSil
 61. Annem için soruyorum. 1957 doğumlu 1979 da ssk 75 gün bundan sonra bağkura10 yıl 3ay birim ödedi. şimdi neyapmamız gerekir. sgk soruyoruz cevap doğru cevap alamıyoruz. bizi aydınladırsanız memnun olrum. teşekkürler.

  YanıtlaSil
 62. 09.02.1968 doğumluyum 01.05.1995 den itibaren tarım bağkurluyum 4110 gün bağkura 307 gün ssk ya 16.09.2011 gün itibariyle ödemem var ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 63. 09.07.1968 doğumluyum 23.05.1988 girişliyim 14 yıl baağkurum var 2.5 yıl ssk’m var ne zaman emekli olabilirim??

  YanıtlaSil
 64. 20 02 1970 doğumluyum 1994 den sgk ya girişim var fakat kaç günüm ödenmiş bilmiyorum,ama çok az bir dönem, ayrıca 2000 yılının temmuz ayından itibren bağkurluyum ne zaman emekli olabilirim bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 65. 20 02 1970 doğumluyum 1994 den ssk ya girişim var fakat kaç günüm ödenmiş bilmiyorum,ama çok az bir dönem, ayrıca 2000 yılının temmuz ayından itibren bağkurluyum ne zaman emekli olabilirim bilgilendirdiğiniz için şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 66. Babamın doğum tarihi 02.03.1955 bağkurdan emekli olabilmesi için 2009 yılı 4. Ay itibariyle toplu olarak 13 milyar para yatırdık fakat sonrasında yaşı galmediğindan dolayı her ay para yatırmak zorunda olduğumuz sölendi şuan ayda 174.00 tl. Para yatırmaktayız tarımla ilgilendiğimize dair bazı yerlerden evrak toplayarak başvuru yapmıştık tarıma başlama yılıda 01.05.1995 yılı olarak kabul edilmiş babamın daha önceki yıllardan 363 gün ssk günü var bunu bağkura aktarmak gerekirmi? Askeri borçlanmayı ödememiz gerekirmi? Babam ne zaman emekli olur? 58 yaşını doldurması mı gerekiyor gün almış olması yeterlimi şimdiden tşk ederim

  YanıtlaSil
 67. sedat arslantaş27 Eylül 2011 02:56

  ben 01.11.1985 yılında bağkura başladım 1999 yılına kadar 14 yıl 2 ay 24 gün bağkurum var 2000 yılında ssk lı olarak işe girdim 3670 gün ssk var 01.11.1967 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim BİRDE BEN 1987 YILINDA ASKERE GİTTİĞİMDE bağkurum devam etti HİÇ ASKERE GİTMEMİŞ GİBİ YATIRDIM şimdi yeniden askerlik borçlanması yapabilirmiyim yaparsan erken emekli olabilirmiyim lütfen cevabıda mail adresine gönderirseniz sevinirim bir kaç kez yazdım cevabı bulamadım saygılarımla.

  YanıtlaSil
 68. bağkur emeklilik28 Eylül 2011 08:31

  Bağkur emeklilik şartları çok karışık

  YanıtlaSil
 69. ben 1985 nisan ssk girişim var toplamda 910 gun 01 07 1996 tarihinden itibaren tarım bağkurum 12 04 2009 tarihinden itibaren esnaf bağkur ödüyorum buna göre ne zaman kaç yaşında emekli olurum aydınlatırsanız iyi olur iyi çalışmalar

  YanıtlaSil
 70. sayın hocam, babam 01.01.1955 doğumlu. 01.01.1987 tarihinde bağkur borcunu ödemeye başladı. o dönemde 15 yıl bağkur borcu ödenip kapatılıyomuş. babamda 15 yıl ödedi ve 01.01.2002 de bağkur borcunu ödeyip dosyalarını teslim etti. bizim hesabimiza göre babam emekli olmalıydı ama bi gelişme yok. emekli oldu da bizim mi haberimiz yok. en erken kaç yaşında ve ne zaman emekli olabilir. yapmamız gereken birşey var mı? lütfen yardım istiyorum sizden. şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 71. Ben 45900 TL ödeyerek 56 yasinda bir bayan olarak bagkurdan nekadar aylik alabilirim.

  Soruma cevap veriseniz cok sevinirim.

  Saygilar, selamlar.

  YanıtlaSil
 72. merhaba çiftçi bağkuru prim gün sayısı dolan ve yaştan dolayı emeklilik bekleyen kişi sağlık hizmetlerinden yararlanması için ne yapması gerekiyor?
  gelir testi yaptırın geliriniz yoksa ücretsiz sağlık sigortasından yararlanabilirsiniz

  YanıtlaSil
 73. yavuz yücer8 Ekim 2011 11:17

  31/12/1991 bagkur girişim var hiç aksamadan yatırılmış 19 yıl 9 ay 9 gün hizmetim var ne zaman emekli olabilirim yardımcı olabilirmisin lütfen...teşekkürler

  YanıtlaSil
 74. bekir gedikli10 Ekim 2011 03:34

  iyi günler dilerim... 02-02-1966 doğumluyum: 01-01-1986 ssk başlangıcım var sonra askerliğim (15) ay: 1987-1988-1989 ssk: toplam günüm 620 gün: 29-09-1989 bağkur başlangıcım ve hala devam ediyorum: bu şartlarda ssk dan emekli olabilirmiyim olursam ne yapmam gerekir ve ne zaman olurum yok olmazsam bağkurdan ne zaman emekli olabilirim.. değerli zamanınızı aldığım için özür dilerim kolay gelsin başarılar dilerim ,

  YanıtlaSil
 75. Eşim 2006 yılının 12.nc. ayının 25 inde ilk kez bağkurlu oldu,diğer sandıklarda kaydı yok.
  Başlangıç yılı 2006 dan bu güne kadar bağkur ödemesimi hiç aralıksız ve tam olarak yaptı.Şu an esnaf olarak işine devam ediyor.
  (1965 doğumlu,Bayan)
  Bu durumda ne zaman ve nasıl emekli olabilir ?
  Yukarıdaki e posta adresime bilgi verebilirseniz memnun olurum.
  Teşekkürler.
  Ali ÇELİK

  YanıtlaSil
 76. merhaba
  babam 01.03.1958 doğumlu.tescil tarihi 04.10.2000. ilk ödeme tarihi 21.07.2004 tür..araba vergisi ödediği için ceza olarak gelen 8.5 milyarı ödeyip primlere devam etti. ödediği o miktar sayıldı mı bilemiyoruz.babam ne zaman emekli olacak.artı askerlik ödemesinide göz önünde bulundurursak emekli olma yılı ne olur.bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 77. enis&emre14 Ekim 2011 00:10

  slm 01/01/1995 yılında bağkura girdim 2008 kadar tam gün ödedim ve bağkuru kapattım borcum yok 2008 yılının başlangıcından 2011 kadar her hangi bir kuruma geçmedim ssk gibi ... ssk ya geçiş yapsam kaç sene daha ödeme yapmam gerekiyor ilgilenirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 78. mehmet günaydın14 Ekim 2011 03:14

  1986 ocak bağkurluyum halen devam ediyorum kesintisiz.1964 doğunluyum vede askerlik borçlanması dilekcemi verdin ne zaman emekli olabilirim.

  YanıtlaSil
 79. merhabalar beni babam 01,09,1954 doğumlu 01,05,1998 yılında tarım bağkuruna kayıdı çıktı 2008 yılındaki yapılandırmayla bütün borcunu yatırdık 2008 yılından 2010 yılının ekim ayına kadar aidatlarını düzenli olarak yatırdık yaptığımız araştırmada babamı tarım bağkuruna 1994 kaydı olduğunu öğrendik bizim için gerekli olan üç yılın borcunuda yatırarak 15 yılımızı tamamlayarak 2010 ekim ayında tarım bağkurunu kapatım 57 yaşını dolduracağı 2011 eylül ayını beklemeye başladık 2011 şubat ayında bağkurdan askerlik borçlanmasından 90 gün daha yatırırsanız yaşı beklemeden emekli olacağımızı söylediler onuda yatırdık dilekçeyi verdikten sonra yaştan emekli olamıyosunuz dediler yine 57 yaşımızı dolduracağımız 2011 eylül ayını beklemeye başladık.nihayet 2011 eylül ayı geldi dilekçemizi verdik herşey bitti derken ssk gidiyor zirat odalarını teftiş ediyor babamın ziraat odalarındaki makbuzlu aidadını 01,04,1997 buluyor (babam ziaat odalarına 1988kaydı var )mutlaka yıılık aidatlarımızı yatırmışızdır makbuz ziraat odalarında kayboldu iye düşünüyoruz dolayısıyla 1998 den 1995 çektirmiş olduğumuzhizmet yılının sadece bir yılını kabul ediyor bizden 5400 iş gününden yaklaşık 500 gün eksik ve 58 yaşınıbeklememizi söylüyor.

  birinci sorum askerlik borçlanmamızı yatırarak 15 yılı doldurduğumuzda yine 58 yaşını beklermiyiz (Bağkur 58yaşını beklersiniz diyor )

  ikinci sorum ise şuan bağkurda fazla para hizmet yılı eksik gözüküyor iptal ettiği iki yıldan dolayı şuan ziraat odalarımı bağkurmu bizmi suçluyuz bu emekliliğin yolunu nerden geçiyor kısaca nasıl emekli olacağız

  YanıtlaSil
 80. hanifi ataş27 Ekim 2011 11:20

  bağkur sayfası bağkurdan çalışan memurlar gibidir

  YanıtlaSil
 81. hanifi ataş27 Ekim 2011 11:24

  1995 in ikinci ayında prim başlangıcım var şu ana kadar tam 16 yıl 9 ay primim var ne zaman emekli olabilirim ltfen bana söyleyebilimisiniz

  YanıtlaSil
 82. hanifi ataş27 Ekim 2011 11:27

  1966 doğumluyum 1995 in 2.ayında itibaren düzenli primimi yatırıyorum tam 16 yı 9 ay ne zaman emekli oabilirim ltf bana hesaplayabilirmisiniz

  YanıtlaSil
 83. 24 yıl 11 ay olacak.

  YanıtlaSil
 84. doğum tarihim 17.11.1963.yaşım 48. bağkura giriş yılım 03.08.1988. bu sene askerlik borçlanmam olan 20 ayı da yatırdım. şu anda 24 yıl 7 ay 11 gün prim yatırmış görünüyorum. ne zaman emekli olabilirim, 25 yıl dolduktan sonra yaş için beklemem gerekiyor mu? yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 85. izzet onaran30 Ekim 2011 12:54

  sayın hocam ben bagkurluyum 01.01.1974 domluyum işe başlama tarihim 03.05.1996 halan çalışıyorum 1994 de askere gittim 18 ay askerligim var ödeme yaparsam geriye dönük olurmu 25 yılı doldurursam ne zaman emekli olurum teşekkürler.

  YanıtlaSil
 86. Bağkur emekliliği için askerliğinizi borçlanırsanız askerlik süresi kadar işe başlama tarihiniz geri gider

  YanıtlaSil
 87. eşim 05.12.1978 doğumlu 01.10.199 yılında ssk lı işe girdim ve ara ara çalışarak 2004 ağustos ayınakadar 736 gün primim var daha sonra isteğe bağlı bağkura geçtim 12.02.2010 tarinde ve bu tarihten itibaran düzenli olarak primlerimi yatırıyorum bağkur toplamıda 622 gün oldu .emekli olmam için prim gün nedir ve nezaman emekli olabilirim .şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 88. 05.01.1964 doğumluyum askerliği 18 ay yaptım 4 temmuz 1984 4 ocak 1986 tarihleri arasında. sigortaya başlangıç tarihim 01.07.1986 1350 gun sigortam var bağkur başlancım 11.10.1990 ve günümüze kadar devam ediyor.
  hangi tarih itibariyle ve askerliği ne kadar yatırırsam emekli olurum. askerliği ne kadar borçlanmam gerekiyor..

  YanıtlaSil
 89. hocam merhaba ismim gazi kılıç ben 8.3.1963 doğumluyum 1986 yılında sigorta başlancım var fakat 1998 yılında bağkura geçtim ve düzenli olarak ödedim acaba tekrar sigortaya geçsem ne zamn emekli olabilirim tesekkürler şimdiden.

  YanıtlaSil
 90. 1 10 1987 ilk işe giriş tarihim 2534 gün ssk primim var 04 05 2010 tarihinden itibaren isteğe bağlı ödüyorum ssk emekli olmak için ne zaman prim ödemeyi kesip ssk bir işe giricem

  YanıtlaSil
 91. Bağkurdan ne zaman emekli olurum diye soru soracaklar 01.06.2002 tarihine kadar ödedikleri ssk bağkur dahil gün sayılarını yazınız Doğum tarihinizide yazınız.

  YanıtlaSil
 92. murat ayytekin19 Kasım 2011 02:46

  sayın hocam ben 06.07.1966 dogumluyum bagkur başlangıç tarıhım 08.01.1991 toplam bagkur borcum 72.305.05 tl pirim borç sayısı 141 ay emleklı olmama kac yıl var

  YanıtlaSil
 93. 02.08.1982 ssk giriş 1233 gün var 1995 yılının mayıs ayından itibaren de bağkurluyum vede ödemeye devam etmekteyim ne zaman emekli olabilirim doğum tarihim 19.02.1956

  YanıtlaSil
 94. şenol pekgöz20 Kasım 2011 11:51

  Selamın Aleyküm.
  Ben 01.08.1963 doğumluyum.15.09.1985 ssk giriş,20.11.1990 dan beri bağkurluyum.Faal bağkurluyum.Askerliğimi,29.05.1985 tarihinde bitirdim.Askerlik ödememi yaparsam ne zaman emekli olabilirim ?
  Saygılar Efendim ...

  01.06.2002 tarihine kadar ssk bağkur primlerini toplayın askerlik süresinide ekleyin buraya yazın ona göre hesaplama yapılacak

  YanıtlaSil
 95. atila kalyoncu23 Kasım 2011 01:32

  mrb.18 aralık 1964 doğumluyum 1983 yılında ssk girişim var 1994 yılına kadar askerlik hariç bütün primlerim ödendi 1994 yılı aralık ayında firma kurdum bugüne kadar prim borcum yok 9000 iş gününden fazla toplamda prim ödedim 2002 yılında çıkan kanuna göre kaç yaş itibarı ile emekli oluyorum bilgilendirirseniz tşk ederim .

  01.06.2002 tarihine kadar toplam prim gününüz ne kadar ssk bağkur dahil. bunu hesaplayın sonra sorun

  YanıtlaSil
 96. 1971 doğumluyum.Ev hanımıyım.2005 yılında 6 aylık sigortam var.bağkur yada isteğe bağlı emeklilik kaydı yaptırmak istiyorum.hangisinde ne kadar pirim ödeyip kaç yaşında emekli olurum.yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 97. olaya insan ve yaşam bakımından bakmak lazım,

  yeni adı ile baktığmızda bu yasa ha ali veli ha veli ali
  böyle bir yenilik yaptılar,yapıldıysa.burası başka bir boyut
  öneki emekli sandığı,bağkur,skk yasası insanı esas almıştı.
  2003 den itibaren insanı esas almaktan uzaklaştırıldı.bugünkü
  Sosyal Güvenlik kurumu yasaı çıkartıldı.adı sosoyal güvenlik
  ama uygulaması sosyal işkence ye dönüştü.insan 18 yaşında sosyal
  güvenliki oluyor 25 yıl pirimini ödüyor isterse emekli oluyordu.
  bugün 18 yaşında çalışmaya başla 65 yaşında veya mezarda emekli ol,
  gerekçe efendim kaynaklar yeterli değilmiş devlet emekli maaşını zor ödüyormuş.bu yanlış devlet emekliye maaş vermyor
  ylıılarca çalışan emeklilik pirimini yatırıyor.bu pirimler emekli maaşı olarak emekliye dönüyor bunu söyleyen bir allahın kulu yok.emekli devletten sadaka almıyor.kendi alın terini
  geri alıyorlar.ama devleti yönetenler sandıkların dibini deliyor
  birde müdahale ediyor....

  YanıtlaSil
 98. merhaba,
  Mecburi Sigortalılık 01.07.1991 30.09.1994 3 yıl 2 ay 29 gün
  Yeniden Mecburi Sigortalılık 03.03.1998 01.12.2011 13 yıl 8 ay 29 gün olarak halen bağkur primi ödüyorum daha ne kadar süre prim ödemem gerekiyor ve ne zaman emekli olabilirim acaba doğum tarihim 01-05-1969 ilginiz için şimdiden teşkkür ederim

  YanıtlaSil
 99. ali yıldırım 1975dogumluyum bagkura girişim 2000 den 5yıl8ay 23gün bagkurum var 776ssk var ne zaman emekli olabilirim tşk

  YanıtlaSil
 100. 1987 sigorta girisim 8602 gunum var su anda 25 yillik calismam var 46 yasindayim ne zaman emekli olurum saygilarimla

  YanıtlaSil
 101. İsmail SABUNCU12 Aralık 2011 03:27

  Merhabalar. 01.06.1956 doğumluyum 08.07.1991 tarihinde bağkur girişliyim ve halen kesintisiz devam etmekteyim. ASkerlik borçlanmamı yapmadım. Bu durumlarda en erken ne zaman emekli olabilir? (askerlik borçlanması yapıldığı takdirde ne zaman emekli olabilirim?) İlginiz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 102. sayın admin ben 15 08 2001 bagkura başlangıç tarihim 1977 dogum tarihim askeri borçlanmamı yapmadım askerlik borçlanmamı yaparsam şu an 3700 gün primim var fuul yatırıyorum ne kadar yatırısam ne zaman emekli olabilrim saygılar tşk

  YanıtlaSil
 103. slm babam 01,01,1958 doğum lu ssk başlangıcı 01,10,1985 tir ssk dan 480 gün pirimi var . tarım bağkuru başlangıcı ise 01,03,1998 dir . yeni çıkan afla geriye dönük borcunu ödedi kaç yaşında ,kaç yıl pirimle emekli olacaktır yada daha ne kadar ödeme yapması lazım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 104. ömür güventürk15 Aralık 2011 09:19

  merhabalar.ben 01.01.1953 doğumluyum.benim şuan 15.12.2011 tarihi itaibarı ile 8yıl 5ay 27 gün bağkur prim ödediğim gün var.ve hala ödemeye devam ediyorum ek olarak 1675 gün ssk primim vaR.ek olarak 600 gün askerlik borçlanmasını yatırdım..ne zaman mekli olabilirim.cevap verirseniz sevinirim...

  YanıtlaSil
 105. 03/03/1964 dogumluyum bagkura gırıs tarıhım 03/04/1987dır hala bagkura devam etmekdeyım askerlık borclanması yaptırmadım yaptırırsam ne zaman emeklı olurum şimdiden teşekkur ederım

  YanıtlaSil
 106. sınan alkılıc18 Aralık 2011 11:32

  merhabalar 20/03/1967 dogumluyum. 1986 ıle 1987 yılları arasında askerlık yaptım. 15/08/2006 tarihinde tarım bağkuru girişi yaptım. 5 yıldır ödemekteyım ne zaman emeklı olabılırım ? teşekkurler

  YanıtlaSil
 107. hocam 02.01.1971 dogumluyum 1996-1998 yılları arasında askerlik yaptım. 02.01.2007 tarihinde bagkurlu oldum ne zaman emekli olabilirim.teşekkürler

  YanıtlaSil
 108. mihraç karapınar26 Aralık 2011 07:37

  03,10,1970 doğumluyum 06,17,1999 da sigortalı işe girdım 11,2002cıkdım 1116 gün sigorta birimımvar ayrıyeten 10,2008 tarım baykurum var nezaman emekli olurum kaç yaşında tarım baykuru sskaya sayılırmı

  YanıtlaSil
 109. 20.04.1982 giriş tarihi
  01.05.2000 terk tarihi
  toplam 17 yıl 10 ay 10 gün hizmet nezaman emekli olurum

  YanıtlaSil
 110. yasemin ceylan30 Aralık 2011 08:55

  21.05.1993 tarihinden 31.12.2003 tarihine kadar 3739 gün ssk da n primim yattı 5.1.2004 tarihinden bugüne kadar bağkur hizmetim devan ediyor ne zaman emekli olabilirim.

  doğum tarihim 07.12.1974 bayan

  YanıtlaSil
 111. slm 01.01.1963 dogumluyum..3 haziran 1988 bagkur girişliyim.1985 te 540 gün askerlik yaptım .ne zaman emekli olurum

  YanıtlaSil
 112. 01/09/1970 dğumluyum 14/06/2002 bağkur girişim var ve halen devam ediyorum ne zaman emekli olurum adresime yazarsanız çok sevinirim saygılar.

  YanıtlaSil
 113. 8.8.1969doğumluyum.25.10.1991 ssk oldum.771 gün primim var. 31.12.1993 ayrıldım.daha sonra 27.08.1998 esnaf bağkuruna başladım .ve ödemeye devam ediyorum. askere 31.08.1989 da gittim. askerliğide satın alırsam ne zaman emekli olurum.

  YanıtlaSil
 114. merhaba babamın 11yıl 11 ay bağkuru var 52 yasında 1993 tarihinde bagkura girişi var ne zaman nasıl emeklı olabilir yardımcı olabilirmisinz?

  YanıtlaSil
 115. osman menevse16 Ocak 2012 13:48

  1989 ssk girişliyim 210 prim ödemem var bagkurumda 1992 bugune kadar 15 o1 2012 ne zaman emekli olurum ilginiz icin şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 116. hamdullah tiryaki17 Ocak 2012 17:22

  merhaba 20 03 1967 doğumluyum 19 09 1987 tarihinde askere gittim 550gün askrlik yaptım 01 oçak ile 01haziran 1990 tarihleri arasın da yedek öğretmenlik yaptım 6111sayılı kanunla yapılandırma adı altında şu an tarım bağ ödüyorum geriye dönük tarım bağ başlangıc tarihi 1995 tir geriye dönük bağ kur prim borcumu yatırmadım eyer askerlik borçlanmamı yatırsam ve geriye dönük bağkur prim borcumu yatısam ne zaman emekli olabilirim. ve hangi sartlardan emekli olurum.sgk geçsem dahamı iyi olur. vereceginiz cevap için teşekürler...

  YanıtlaSil
 117. orhan akdaş18 Ocak 2012 02:37

  selam 05/12/1988 yılından beri kesintisiz bağkurluyum giriş tarihinden evvel 540 gün askerlik yaptım askerliğimi borç lanırsam nezaman emekli olurum.

  YanıtlaSil
 118. ben 01.02.2005 bağkurluyum 1986 doğumluyum bağkurdan 25 yıl prim yatırırsam emeklı olacağım söylenıyor ben 25 yıl primi doldurduğumda yaşım 44-45 olucak ben bu yaşta emekli maaşı alabilecekmıyım...

  YanıtlaSil
 119. adem aşcıbaşı19 Ocak 2012 02:01

  09/08/1968 dogumluyum 23/03/1998 tarıhınde ısde baglı bağkurlu oldum yaklasık 4 senedır pırım ödeyemıyorum kac yasında emeklı ola bılırım ve ayrıca salık hızmetlerınden nasıl faydalana bılırım sımdıden tşk ederım bılgılerınıze

  YanıtlaSil
 120. AHMET SENEKCİ24 Ocak 2012 08:09

  sayın yetkili
  01/01/1966 dogumluyum 10/03/1993 te bagkura başladım.askerlimi 18 ay yaptım bağkura girişten önce buradaki cizelgeden hesaplaya madım.ssk ya gecipte emekli olmamın faydası olurmu.ne zaman emekli olurum. saygılar

  YanıtlaSil
 121. neriman bayraktar24 Ocak 2012 16:15

  merhaba benim1994 çiftçi bağkur girşim yapılmış beş veya altı ayda ssk ödendi borçlanırsam kaç yaşında emekli olurum .ben 04 01 1971 doğumluyum teşekkürler

  YanıtlaSil
 122. 01,01,1964 doğ bağ kur girişi 22,03,1985 askerlik borçlanım 06,03,1984-22,03,1985. arası 375 bu arada 1985 1990 arası arada bir sigorta gişim oldu toplamda 392 gün sigotam oldu askerlik ve siğortam hariç 23yıl 5 ay 27 gün bağkurum var

  YanıtlaSil
 123. ibrahim halil demir25 Ocak 2012 10:47

  slm ben 20.03.1955.doğmulıyım 1992 yılda tarım sigrtamı yaptım 1994 yılıda bakura gectim 15 yıl bakurlı kaldım 2009 yılında terkimi verdim 102 sigortalı çalıştım bağ.kur.no.0924465001 ne zaman emekli olabiliri

  YanıtlaSil
 124. RAMAZAN UZUN28 Ocak 2012 02:05

  01,01,1968 dogumluyum,pancar kooperatifine girişim 25,03,1986,tarım kredi kooperatifine girişim 03,03,1993.ziraat odasına girişim 11.04.1986
  çiftçi bagkuruna girişim 01.06.1996
  prim ödeme yılı 15 yıl 6 ay dır
  ne zaman emekli olabilirim
  4447 sayılı kanunun yürürlüge girdigi tarih başlangiç mı sayıyor??
  Meslek başlangıç tarihine bagkur girişimi nasıl çekebilirim ve kaç yaşında ve ne zaman emekli olabilirim.askerlik borçlanması yapmadım.
  Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlaSil
 125. orhan akdaş28 Ocak 2012 06:38

  selam 20/03/1962 doğumluyum 05/12/1988 den beri kesintisiz bağkurluyum giriş tarihinden evvel 540 gün askerlik yaptım borçlanırsam nezaman emekli olurum teşekkürler.

  YanıtlaSil
 126. 3 ağustos 1965 doğumluyum 1 eylül 1982 de siortalı oldum 1946 gün pirim ödedim 2 aralık 1985 ile 2 haziran 1987 arasında askerlik yaptım 29 aralık 1989 dan 4 temmuz 2011 tarihleri arası bağkur ödedim ne zaman emekli olurum teşekkürler

  YanıtlaSil
 127. ben 1974 doğumluyum. 2003ten 2009a kadar işçi sigortam var.1994den 2004e kadar bağkur borçlarımı yatırmadım. 2012e kadar kaç para borcum olmuştur? + kaç yaşında emekli olabilirim ??

  YanıtlaSil
 128. 01/01/1964 doğumluyum.sskya giriş tarihi 29/02/1988 çıkışım 02/01/1997. burada 1989da 4 aylık boşluğum var. toplam 3019 günüm var. sonra bağkura girişim 1997 yılından şu zamana kadar. 2005 yılında 3 aylık boşluğum var.ssk dan önce 1 buçuk yıllık askerliğimi ödeyince 49 yaşımda emekli olabilir miyim
  şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 129. İyi günler 1996 dan bağkur başlangıcım var 5400 gün bağkurum var 1963 doğumluyum ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 130. babam 08/08/1972 doğumlu,isteğe bağlı sigota,23/02/1998 tarihinde başladı 31/01/2001 tarihinde durdurdu.26/08/2005 tarihinde balıkçı bağkuru olarak başladı.29/11/2011 tarihine kadar ödedi ve hala devam diyor,çalışan olarak.babamın emekliliği ne zaman olur

  YanıtlaSil
 131. tolgay akyıldız6 Şubat 2012 16:01

  eşim mart 1990 işe giriş. işten ayrılma ağustos 2010 tam 20 yıl 5 ay. doğum tarihi temmuz 1969. prim günü 7028 gün. acaba maaş ne zaman bağlanır. hesaplayabilirmisiniz?

  YanıtlaSil
 132. salih sülük7 Şubat 2012 13:06

  05.04.1967doğumluyum ssk girişim 17.06.1986 bağkur girişim 31.12.1998 ve halen devam ediyor. ssk prim gün sayım 1786 gündür. acaba bağkudan nezaman ssk dan nezaman emekli olurum. saygılar

  YanıtlaSil
 133. mehmet şahin8 Şubat 2012 07:29

  1971 doğum 1990da 15 günlük sigortam var 2004 bağkura yazıldım aralıksız ödüyorum hanginden nasıl ve ne şekilde emekli olurum

  YanıtlaSil
 134. babam 01/01/1969 doğumlu 01/07/2000 çiftçi bağkuru girişli bu tarihten itibaren kesintisiz devam ediyor ne zaman emekli olabilir?

  YanıtlaSil
 135. 02.11.1955 dogumluyum bagkur girişim 01.01.1987 girişliyim toplam 8292 gün sayım var askerlik borçlanmasımı yapsam ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 136. 16.06.1965.dogum bagkur başlangıç 01.09.1988 halendevam ediyorum 1985 1986 yılları arası askerlikyaptım borç lanmam nekader gerekli nezaman emekli olurum

  YanıtlaSil
 137. 1964 dogumluyum bağkura girişim 20.3.1990 toplam 8448 gün oluyor askerliige de ödeme yaptım onla ödeme yaptım nezaman emekli olabilirim teşekkürler.

  YanıtlaSil
 138. özgür çetiner4 Mart 2012 03:05

  1974 doğumlu olan kardeşimin 1997 yılının 6. ayında çiftçilik bağkur sigortası başlangıcı bulunmaktadırBu bağkur girişinden sonra birdaha pirim ödemesi olmadı.Kardeşim 1994-1996 yıllarında 18 ay askerlik yaptı.Günümüze kadarki borçlarını kapatması ve askerlik süresini de bu borca dahil ettiğimizde ne kadar ödeme yapması gerekiyor,bu borcu kapattıktan sonra emekli olması için ödemesi gereken prim gün sayısı ve emeklilik yaşı ne olmalıdır. Lütfen bu konularda beni bilgilendirirmisiniz. İlginiz için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 139. Iyı gunler. Babam 15.03.1957 dogumlu 01.08.1994 tarihinde esnaf bağkurlu ve hiç ara vermeden prim borclarını yatırmaya devam etmekte kısmı yada tam emeklı olması için en erken tarih ne zaman. Askerliğini 1977 yılında 20 ay olarak yapmiş.

  YanıtlaSil
 140. BEN 01.02.1968 DOĞUMLUYUM 03.03.1997 TARİHTEN İTİBAREN HALEN İSTEĞE BAĞLI BAĞKUR YATIRIYORUM.15 YILINDA DURDURSAM NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM.

  YanıtlaSil
 141. mezarda insalah tayip üstünde oldugu sürece8 Mart 2012 06:00

  MEZAR İNSALAH

  YanıtlaSil
 142. Öncelikle böye bir sayfa yamis oldugunuz isin sizi tebrik ederim. Internete dolasmadigim sayfa kalmadi. Net bir bilgi edinemedim.

  Annem 11.02.1958 dogumlu, Yurtdisi borclanma talebimizi gönderdik. Borc tahakkuk cetveli geldi. Toplam borclanma gün sayisi olarak 9521 gün vermisler. 85.022,53 TL ödememizi istiyorlar.

  Bugün SSK'ile görüstüm. Ne kadar aylik baglanacak diye, bilmiyoruz siz bi ödeyin dediler. Niye 9521 gün isin ödeyeyim bilmiyorum, daha fazlami aylik baglayacaklar??. Sizin sayfanizdan anlasildigina göre 7200 gün icin ödesem annem hemen suan emekli olabiliyor zaten. Dogrumu düsünüyorum? SSK siz parayi yatirin onsan sonra belli olur diyorlar aylik. Ilk emekli maasi ödendikden sonra, zaten is isten gecmis oluyor, parayi geri alamiyorsun.

  Kadinlarda 7200 is günü yeterli oluyor tam emekli olmak icin. Ben niye 9521 gün icin ödeyeyim. Sizce????

  Saygilarimla Metin

  YanıtlaSil
 143. nehir sönmez9 Mart 2012 08:34

  sayın ilgililer öncelikle bizleri aydınlatıp bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim benin sizden ricam 20,10,1981 doğumlu bayanım 10,11,1997 de 20 gün ssk girişim ardından 03,05,2005 yılında 260 gün ssk günüm var ve 10,07,2011 de isteğe bağlı bağkur ödemeye başladım ve ödüyorum ev hanımları için yapılan ayda 18 gün prim ödüyorum geri kalanını devlet karşılıyor acaba ileride emeklilikte maaşım düşük olurmu ve ortalama ne kadar prim ödemem gerekli emekli olabilmem için bilgi vermenizi arz ederim . saygılarımla nehir sönmez.

  YanıtlaSil
 144. ali sekendur11 Mart 2012 06:46

  Selam kendim ve esim icin soracaktim cevabiniz icin simdiden tesekurler kendim 1969 mart ayi dogum turkiyede sigortam yok 1989da 18ay askerlikten sonra yurt disinda 1991 ekim den itibaren halen calismaktayim ne zaman emekli olabilirim. esim bayan 1971 dogumlu ocak ayi sigorta baslangic yurt disi 1987eylulden itibaren turkiyede 2010 yilinda1aylik sigortasi var ocak ayinda ve halen yurt disinda calismakta turkiyeden sigorta olmanin sebebi sigortadan borclanmak icin yaptik bilmiyorum ne kadar dogru sistem cok degisti borc miktari alt taban ust tavan derken kafamiz iyice karisti sizden ricam borc prim gun sayisi onemlimi? hangi gjn prim borclanirsam maasima nekadar etki yapar digeri ise taban ve tavan borclanirsam maasim ne kadar etki yapar misal bugun itibari ile taban borlanirsam esimin maasi ne olur tavan borclanirsa ne kadar alir ssk sistemine gore normalde yurt disi bagkur sistemine tabi ama ben borclanmadan 1ay ssk prim odemek istiyorum sebebi ise bagkur ssk maas farkindan dolayi dogrumu yapmis olurum cok tesekur ederim sevgiler kolay gelsin uzun bir soru oldu kusura bakmayin

  YanıtlaSil
 145. 15.07.1970 yaşım 41 1989 yılından sikortam var 1991 yılından 2009 a kadar bir fiil boğkurum var bu yeni yasalar beni ne kadar etkiliyor ve ne zaman emekli olabilirim bilgilerinize arz ederim hayırlı çalışmalar.

  YanıtlaSil
 146. murat atasayın20 Mart 2012 03:46

  ben 16/08/1965 doğumluyum 1984 tarihinde 367 gün ssk var 1988 tarihinden 2006 yılına kadar eksiksiz 6752 gün bağkurum var 2006 yılından 20/03/2012yılına kadar 1894gün var toplam 8913 gün işten ayrılabilirmiyim. ne zaman emekli olurum. kaç para alırım. saygılar

  YanıtlaSil
 147. İyi günler 20.11.1961 doğumluyum 01.03.1999'da isteğe bağlı Bağ-Kura kayıt oldum 3 ay 29 gün prim yatırdım ve sigortamı dondurdum daha sonra 01.02.2003 tarihinde tekrar tarım Bağkuruna kayıt oldum şuana kadar prim ödüyorum 9 Yıl 1 ay 20 gün prim ödemişim ve hala ödüyorum ne zaman emekli olabilirim?Askerliğimi yatırmamışım.

  YanıtlaSil
 148. hülya mutlu30 Mart 2012 12:45

  sayın yetkili 10 10 1959 doğumluyum 18 05 1999 bağkura başladım 23 07 2010 sigortalıyım aktif olarak sigortalı devam etmekteyim ne zaman emekli olurum

  YanıtlaSil
 149. Mehmet karameşe31 Mart 2012 11:12

  01.07.1969 doğumluyum 01.04.2000 bağkur girişim var kesintisiz ödüyorum bağkuru 1995 e alsam ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 150. 15/03/1965 doğumluyum 1986 on birinci ayında bağkura giriş yaptım aralıksız yatırıyorum pirim borcum yok ne zaman emekli olabilirim

  YanıtlaSil
 151. hatice yıldırım ustaol4 Nisan 2012 13:54

  benim eşim ssk girişi 2/03/1981 tarihinde 15 yaşındayken sigorta girişi yapılıyor..daha sonra 5/1/1984'den 4/5/1998 tarihine kadar sigortalı devam ediyor.Daha sonra bir fiil 5/5/1998 tarihinden 4/4/2012 tarihine kadar bağkurlu olarak devam ediyor.şimdi emekli olma yaşının 5/01 / 2017 dendi..Oysa dökümleri çıkardığımızda bugün it,bariyle dilekçe vermemiz gerektiği söylendi..şimdi gangisi doğru anlayamadık..yanıt alabilir miyim. Teşekkürler..

  YanıtlaSil
 152. müzgan KARAKAYA7 Nisan 2012 06:47

  doğ.31.08.1954.03.01.2001.Bağkurlu oldum halen ödemekteyim normal veya kısmen ne zaman emekli olabilirim teşekkür ederim.
  siz ve soru soracaklar 01.06.2002 arası ne kadar prim ödediniz yazarak sorunuz.(ssk bağkur dahil bu tarihten önce askerlik borçlanması olanlar borç gün sayısınıda yazsın)

  YanıtlaSil
 153. müzgan KARAKAYA8 Nisan 2012 12:40

  TOPLAM GÜN SAYISI 4050 GÜNDÜR.

  YanıtlaSil
 154. ahmet öztürk9 Nisan 2012 04:09

  17.10.1961 doğumluyum 27.12.1991 tarihinde bağkura kayıt yaptırdım 2 yıl ara vermiştim şimdi ise aktif olarak devam ediyorum 18 yıl prim yatırmışlığım var askeri borçlanmam 20 ay bunda ekletip 20 yıl prim yatırsam bu şekilde emekli olabilrimiyim olabilrsem kaç yaşında olurum.Bu şekilde emekli olmazsam mecburen 25 yıl yatırırsam kaç yaşında emekli olurum cevaplarınız için teşekkürler

  YanıtlaSil
 155. annem Belçikada yaşıyor ve kendisinin hiç çalışmışlığı yoktur yani ev kadını ve 1956 doğumludur. Annemi Türkiyeden bu sene emekli yapmayı düşünüyorum. Hesaplattırdım 68.000TL dediler. Benim sormak istediğim soru şu: Babam 1955 doğumludur, babam 65 yaşına gelince Belçikadan emekli oluyur. Kendisinin 25 senelik işçiliği var Belçikada. Ve diyorlarki, diyelim 65 yaşında emeklilikten 1500 euro alacaksa annem Türkiyeden emekli olduğu için 1200 euro alır diyorlar. Böyle birşey varmıdır olabilirmi? Babam 300 euro az alacaksa o zaman annemi neden emekli yapım Türkiyeden.

  YanıtlaSil
 156. osman inceoğlu9 Nisan 2012 16:26

  babam 01.01.1956 doğumlu 01.03.1991 yılında tarım bağkurlu olmuş ve halen prim ödemekteyiz.ne zaman emekli olabilir.

  YanıtlaSil
 157. merhaba ben 01.10.1966 doğumluyum benim ssk işe başlangıcım 1.09.1987 tarihi dir 3074 gün ssk günüm var ayrıca 600 gün İBS sigortalılığım 7 ay 2 günde askerlik yaptım yanlız askerliğimi sigortalı olduktan sonra gittim bunların hepsi askerlik dahil ssk günlerim 3886 gündür. bunlardan sonra 01.04.1999 tarhinden bu güne kadar bağkur sigortalısıyım 30.04.2012 tarih sonu itibari ile ssk günlerim ile bağkur günlerimi topladığımızda toplam 8595 günüm olmuş oluyor ben bağkur dan ne zaman emekli olurum kaç yaşında olurum buna cevap verirseniz çok memmun olurum saygılar

  YanıtlaSil
 158. firdevs meral14 Nisan 2012 15:54

  26.05.1960 doğumluyum.eylül1984 bağkur sigortalısı oldum.1995 terki ticaret ettim. 10 yıl sıgortam vardı. 2005 yılından itibaren 5 yıl daha isteğe bağlı olarak 15 yılı tamamladım.kısmı emekli nezaman olurum?
  NOT: SGK 56 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİRSİN DİYOR

  YanıtlaSil
 159. 05-08-1955 dogumluyum 01-02-1989 tarihinde bağkurprimi yatırmaya başladım 30-06-2004te prim günü doldugundan bağkuru kapattım askerligimide 20 ay yatırdım buna göre ne zaman emekli olurum yardımcı olursanız sevinirim saygılar

  YanıtlaSil
 160. 1996 bagkur baslangıcım var ssk'ya geçince ne zaman emeklı olurum

  YanıtlaSil
 161. 2006 da bağkurlu oldum.yaşım 55 kaç iş gününde emekli olurum.

  YanıtlaSil
 162. semiha özden30 Nisan 2012 13:42

  adm SEMİHA ÖZDEN kadin.doğum tarihim .10.10.1965 dir. 1.3.2007 tarihinde tarım bağkuruna giriş yaptım halen bir fiil ödüyorum daha kaç yıl ödeyeceğim ve kaç yaşında emekli olacağım.şimdiden teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 163. sayın üstadım ben 1.4.1984 yılında mutarlıktan dolayı bağkura kaydım yapıldı ve sonuçta 16 yıl esnaflık dahil çalışmişlığım var 2011 yılındaki 5510 syılı yasa çıkasıya kadar ben hiç para ödemedim 22 türden biri olan ihya ile tarafıma tahakkuk ettirile parayı 30 temmuz 2011de yatırdım dogum tarihim 12.2.955 ben emekli oacagım diye düşünürken 58 yaşı doldurup 59 yaşdan gün alacaksın diyorlar doğrumudur bunu sizin gibi bir uzmandan ögrenmek istiyorum çünkü memurlar keyfi seada hayırlı işler sayğılarımla

  YanıtlaSil
 164. sizler gibi uzmanlar olmasa vay b u vatandaşın haline sen köyden glmişsin yol parası yemek parası vermişsin oturan memurun kaygısında değil hatta ve hatta yurtdışı emeklilikleri içiç avrupa tv leri özel program yapıyoy sizlerde böyle programa layıksınız bilğileriniz içinde şimdiden teşekkür ederimSaygılarımla

  YanıtlaSil
 165. yetiş kocasoy15 Mayıs 2012 02:48

  1994.6 ay giriş ne zman emeklı olurum bağkur

  YanıtlaSil
 166. 02.01.1965 dogumlu olup 1986-1988 yıllarına ait askerlik borçlanmamıda ödemiş durumda olup kesitisiz bu tarihe kadar pirimlerimi ödemiş durumdayım ne zaman emekli olacagım saygılarl
  ımla.

  YanıtlaSil
 167. mrb ben 1970 dogumluyum 1990 da almanyaya geldim 10.06.2012 yurtdisi bagkur emekliligi icin basvurdum 7851 gün ve 74150 tl ödedim simdi ben ne zaman ve ne kadar aylik alirim hemen cevaplarasaniz cok sevinirim

  YanıtlaSil
 168. london crane hire...

  [...]Bağkurdan ne zaman emekli olabilirim Bağkur emeklilik şartları | sorgulama sgk ssk bağkur sigorta prim emeklilik[...]...

  YanıtlaSil
 169. serpil çetinkaya22 Eylül 2012 14:36

  merhaba ben serpil bagkurdane zaman emeklı olacagımı ögrenmek ıstıyorum acaba söylermısınız dogum tarıhım 20.07.1972 bagkura başlancımda 14.01.2005 de başladım acaba ne zaman emeklı ola bılırım şimdiden tşkurler

  YanıtlaSil
 170. merhabalar 2006 haziranda çiftçi bağkura kayıt yaptırdım.1967 doğumluyum. nezaman emekli olabilirim kaç yıl prim ödemem gerekiyor.

  YanıtlaSil
 171. dursun kayıkcı25 Eylül 2012 07:06

  0-1/0-1/1987-bağkur gişim doğum tarihim 15-03-1965-18 ay askerliğim var askerliği yatırdığım zaman nezaman emekli olurum

  YanıtlaSil
 172. mehmet gencogulları9 Ekim 2012 18:40

  merhaba ben 10-03-1971 dogumlu 03-03-1999 bagkur isteye tabi aktif sigortaliyım pirimlerimi hic aksatmadan oduyorum ne zaman emekli olurum.yurt dısınta 06-1993 yılıntan 03-1999 kadar calısmamta var yurt dısı borclanma yapmadım yaparsam dolarmı odemem lazım

  YanıtlaSil
 173. ÖZGÜL KARACAK1 Kasım 2012 09:37

  merhaba ben 21.10.1961 doğumluyum (Bayan)(müracaat tarihi 05.02.1988 ilk ödeme 16.03.1988 ) 16.03.1988 tarihinde isteğe bağlı bağkurlu oldum.28.02.2003 tarihinde terk yaptım. (bağkur no. 608023830 )o zamanda 5400 gün prim yatırdık.hangi tarihte emekli maaşı almaya hak kazanacağımı mail adresime yazarsanız sevinirm.

  YanıtlaSil
 174. başlangıç: 01/09/1983 ile 19/08/1998 arası 14 yıl 11 ay 18 gün mecburi bağkur
  başlangıç: 19/08/1998 ile 30/04/2000 arası 1 yıl 8 ay 11 gün isteğe bağlı bağkur
  başlangıç: 08/04/2004 ile 19/10/2005 arası 1 yıl 6 ay 11 gün mecburi bağkur
  başlangıç: 01/03/2006 ile 02/11/2012 arası 6 yıl 8 ay 2 gün tarım bağkur


  HİZMETLERİM VAR.50 GÜN PİRİM BORCUM VAR.ASKERLİK BORÇLANMASI YAPIP EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
  BAĞKUR DAKİ ŞAHISLAR BU İŞİ BİLMİYOR.BİRİSİ 2013 EYLÜL, BİR BAŞKASI 2014 EYLÜL DİYOR.ŞAŞIRMAMAK ELDE DEĞİL.BANA GÖSTERECEĞİNİZ YOL DOĞRULTUSUNDA İLERLEMEK İSTİYORUM.YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.


  SAYGILAR

  YanıtlaSil
 175. Mehmet AKBIYIK5 Kasım 2012 15:53

  Merhabalar.
  10/01/1958 doğumlu bir akrabam 12/03/1979 tarihinden 31/08/1982 tarihine kadar SSK'lı olarak çalışmış ve toplam 401 gün prim yatırılmış...Aradan geçen uzun bir zaman sonra 01/08/1998 tarihinde TARIM bağkuru yatırmaya başlamış. Ve şu ana kadar 14 yıl 3 aylık prim yatırılmış...Bu kişi ne zaman emekli olabilir ve yaklaşık ne kadar maaş alır...Mail atabilirseniz sevinirim...Şimdiden teşekkür ediyorum...Cevabınızı bekliyorum. Saygılar

  YanıtlaSil
 176. Mehmet AKBIYIK_Düzeltme5 Kasım 2012 16:01

  Merhabalar.
  10/01/1957 doğumlu bir akrabam 12/03/1979 tarihinden 31/08/1982 tarihine kadar SSK'lı olarak çalışmış ve toplam 401 gün prim yatırılmış...Aradan geçen uzun bir zaman sonra 01/08/1998 tarihinde TARIM bağkuru yatırmaya başlamış. Ve şu ana kadar 14 yıl 3 aylık prim yatırılmış...Bu kişi ne zaman emekli olabilir ve yaklaşık ne kadar maaş alır...Mail atabilirseniz sevinirim...Şimdiden teşekkür ediyorum...Cevabınızı bekliyorum. Saygılar.....Doğum tarihinde düzeltme yaptım...

  YanıtlaSil
 177. ben 03.01.1962 doğuluyum tarım sigortam var ve girişim 01.04.1994 te girişimim var ve ne zaman emekli olağım bana dönsenız iyi tşk ederim

  YanıtlaSil
 178. NAZİRE ALKAN9 Kasım 2012 09:03

  01/01/1958 DOĞUMLU BAYANIM 04/10/2000 TARİHİNDE BAĞKURLU OLDUM .BAĞKURDAN NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM.

  YanıtlaSil
 179. slm 1989 tarihinde 45 günlük sigorta girişim var 1998 6 ayında 2012 11 ayına kadar bagkuluyum ne kadar daha prim ödemeliyim kaç yılında emekli olurum tşkler..

  YanıtlaSil
 180. 01 09 1975 dogumluyum slm 1989 tarihinde 45 günlük sigorta girişim var 1998 6 ayında 2012 11 ayına kadar bagkuluyum ne kadar daha prim ödemeliyim kaç yılında emekli olurum tşkler..

  YanıtlaSil
 181. Hocam babam 1930 dogumlu 2010 8agkurlu oldu 2yıl5ay pirim ödedi ,durumu eyi deyil vefat ederse annem bagkurdan yararlanabilirmi maaş ve saglık hizmet lerinden

  YanıtlaSil
 182. uğur nalbat.01.09.1965.D..01.04.1981.ssk ya ğiriş ssk da 1873.ğünüm.var 90.ğün de askerlilik.borçlanması yaptım .01.05.1989 dan beri aktif bağkurluyum. .25.09.2012.de emeklilik baş vurusu yaptım gelen cevap ta 49yaşınızı bekleyecek siniz diyor..saygılarımla….uğur nalbat

  YanıtlaSil
 183. ömer sülük gida3 Aralık 2012 12:44

  selamlar anneme bagkur pırımı yatırıyoruz hizmete baslangıç tarihi 26,01,1998 esnaf pirimi dogumu 27,01,1955 ne zaman gunu doluyor emekli olabilir saygılar

  YanıtlaSil
 184. ömer sülük gida3 Aralık 2012 13:03

  selamlar anneme bagkur pırımı yatırıyoruz hizmete baslangıç tarihi 26,01,1998 esnaf pirimi dogumu 07,03,1955 ne zaman gunu doluyor emekli olabilir saygılar

  YanıtlaSil